Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Zwerfafval te lijf!

In de raadsvergadering van11 november jl. is tijdens de algemene beschouwingen het amendement ‘Zwerfafval’ van De Dorpspartij unaniem aangenomen. In het amendement wordt €7.500 vrijgemaakt voor educatie op basisscholen en informatieverstrekking voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, zoals arbeidsmigranten en nieuwe Nederlanders. Deze middelen komen bovenop de subsidie die Schoon Gemert-Bakel al krijgt. Dat lijkt misschien veel, maar het is een prikkie in vergelijking met een professionele opruimdienst.

De Dorpspartij vindt het belangrijk dat de omgeving schoon en toegankelijk is. Maar dat niet alleen; zwerfaval is zéér milieuonvriendelijk en ondermijnt de gezondheid van ons allen. Het verontreinigt de bodem en komt uiteindelijk in de voedselketen terecht. Het is een sluipmoordenaar! Daarom moeten we het zwerfafval opruimen, en nog beter is voorkomen.

Sinds ruim een jaar is de Stichting Schoon Gemert-Bakel actief om zwerfafval op te ruimen en het ontstaan ervan een halt toe te roepen. Met in totaal 250 vrijwilligers van jong tot oud prikken zij Gemert-Bakel schoon en dat is zéér zichtbaar. Chapeau voor Schoon Gemert-Bakel dat zij dit voor elkaar gekregen hebben.

Het amendement is in nauw overleg met Bert Mickers en Helmi Kanters van Schoon Gemert-Bakel opgesteld. Het zijn de wensen van Schoon Gemert-Bakel geweest die in het amendement zijn opgenomen. Een staaltje van pure burgerparticipatie. Ook Stichting Goo ondersteunt het gedachtengoed van educatie. Het accent van het amendement ligt in preventie, het voorkomen van zwerfafval. Daarom is informatie naar de burgers belangrijk.

 

In het meest ideale resultaat zou de Stichting Gemert-Bakel niet meer nodig zijn, omdat we allemaal dan zelf zorg dragen voor ons afval.

Schoon Gemert-Bakel gaat met de wethouder in gesprek hoe de middelen aangewend kunnen worden, zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de zwerfafvalproblematiek.

Een belangrijk aandachtspunt is het overleg met de bedrijven en samenwerking met de Peelgemeenten, hier is vanuit de gemeente nog weinig aandacht. Hier kunnen stappen gezet worden. Schoon Gemert-Bakel heeft al contact met andere gemeenten en heeft ook met bedrijven gesproken. Het is belangrijk dat de gemeente Gemert-Bakel de Stichting Schoon Gemert-Bakel hierbij ondersteunt. Dus er is nog werk aan de winkel!

De droom van De Dorpspartij is een ‘schoon’ Gemert-Bakel samen met u als inwoners. Neem ook uw verantwoordelijkheid en dump afval niet langs de weg, op straat of in de natuur. Draag ook zelf bij aan een mooie en gezonde leefomgeving waar dan ook.

Namens de fractie Dorpspartij,

Rens de Haas