Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

‘Zwembad en Sporthal Molenbroek in eigen hand!’

Afgelopen week hoorden we dat Fitland had gedreigd om het zwembad per 1 januari 2018 te sluiten, tenzij de gemeente bereid was een bijdrage te geven. Voorstel van het college van B&W is nu dat Fitland € 200.000 krijgt van de gemeente om het zwembad in 2018 open te houden.
Natuurlijk willen we kunnen blijven zwemmen binnen onze gemeente en zorgen dat ook de zwemverenigingen Gemertse Watervrienden (600 leden) en Hydra (150 leden) hun activiteiten door kunnen zetten. Tegelijkertijd zien we dat de staat van het zwembad matig is, het zwembad sterk verouderd is en er minimaal onderhoud wordt gepleegd.
De Dorpspartij vindt dat we een zwembad in Gemert-Bakel moeten behouden. De problemen met Fitland met bijdragen in de exploitatie, minimaal onderhoud en gebrekkige hygiëne tonen volgens ons aan dat het beheer en exploitatie beter in handen kunnen liggen van de zwemverenigingen zelf, terwijl de gemeente aan de lat staat voor het groot onderhoud.
De Gemertse Watervrienden hebben al een voorstel klaar voor een eigen zwembad. Een prachtig initiatief dat we van harte ondersteunen. Benutten dus wat ons betreft: een eigen zwembad met steun vanuit de hele Gemert-Bakelse bevolking.

Sporthal Molenbroek

Dezelfde redenering als bij het zwembad kunnen we los laten op sporthal Molenbroek. Ook hier houdt het college de mogelijkheid van een commerciële partij open. Dit willen wij pertinent niet. Onze binnensportverenigingen zijn daar niet bij gebaat: financiële risico’s die je wilt afwentelen als gemeente op de commerciële partij keren als een boemerang terug naar de gemeente. Tariefstijging voor verenigingen (en leden) en achterstallig onderhoud van de voorziening liggen op de loer.
De Dorpspartij kiest ook hier voor beheer en exploitatie neerleggen bij de verenigingen zelf. Hiervoor was al een werkgroep BSV (BinnenSportVerenigingen) in het leven geroepen. Ook hier staat de gemeente aan de lat voor het groot onderhoud. Die laatste toezegging hebben we al wel gekregen van het college.
Kortom, zwembad en sporthal Molenbroek horen in eigen hand! Zo houden we zelf de regie, borgen we de kwaliteit van de voorzieningen en houden we de tarieven onder controle. Samen investeren we in toekomstbestendige voorzieningen.
Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort