Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

De zorg kent twee gezichten…

De kranten en de media stonden er afgelopen jaren bol van; weer bezuinigingen in de zorg, weer nieuwe regelingen en taken vanuit het Rijk opgelegd aan gemeentes. En dan meteen daar een forse financiële korting aan verbinden. Hoe kun je deze bezuinigingen in deugdelijke zin doorvoeren? De gemeente wil met haar nieuwe organisatiestructuur niet meer regels en bureaucreatie, ze wil dichter bij de burgers staan en hen snel ondersteunen wanneer dat nodig is. Vanaf 2 januari is er in de gemeente Gemert-Bakel het zogenaamd ‘Gemeentelijk Loket’, waarbij mensen met vragen over zorg en ondersteuning terecht kunnen bij de eigen gemeente en rechtstreeks naar het gemeentehuis kunnen bellen. Binnen de nieuwe opzet zitten alle zorgverleners bij elkaar ondergebracht op een verbouwde vleugel van het gemeentehuis.
Terugkomend op de twee gezichten van de zorg; namelijk de vanuit het Rijk opgelegde bezuinigingen in de zorg. Hoe kun je van de nood (bezuinigingsopdracht Rijk en ziektekostenverzekeraars) een deugd maken; dat is de uitdaging. Niet door meer regels en bureaucratie, wel door dicht bij de mensen te staan en ook snel handelend op te treden. Dit werkt ook preventief en voorkomt waarschijnlijk ,,erger” als men tijdig de goede zorg krijgt. Denk aan het snel ingrijpen wanneer iemand lichamelijk of geestelijk niet goed uit de voeten kan, snel bijspringen als er sprake is van oplopende schulden, werkeloosheidsaanpak, verslavingsproblematiek of opvoedingsproblemen.. Dit vraagt samenwerken, korte lijnen, sluitende zorg en nieuwe initiatieven die hier bij passen. Er gaat een medewerker vanuit de gemeente aangesteld worden om innovatieve ideeën op dit gebied vanuit inwoners en professionals vorm te geven.
Het is een gegeven dat de ziektekostenverzekeraars steeds meer gaan bepalen wat er mag binnen de zorg en in feite op de stoel van behandelaars gaan zitten. Binnen mijn werk als medebehandelaar bij de GGZ in de regio heb ik daar dagelijks mee te maken. De bureaucratie is enorm toegenomen; elke handeling moet meteen in het zogenaamd elektronisch dossier genoteerd en verantwoord worden en als er een vinkje vergeten is; jammer, geen geld vanuit de zorgverzekeraar! Dit vraagt veel tijd wat ten kostte gaat van waar het werkelijk om gaat; het daadwerkelijk bezig zijn met de cliënt. Om de instelling financieel op peil te houden moet er voldoende ‘productie’ gedraaid worden. (Inderdaad, wat een term voor het werken met mensen.. )Goed dat er verantwoording afgelegd moet worden, maar laat het niet doorslaan naar een vorm van overcontrole waarbij de regels ingegeven door bezuinigingsmaatregelen bepalend zijn voor de zorg die men krijgt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van zorg. Binnen de gemeente Gemert-Bakel willen we dit dus niet!
We moeten dit proces ook vanuit de politiek kritisch volgen en waar nodig ondersteunen. De slogan van de gemeente op het gebied van zorg is dat ‘niemand buiten de boot mag vallen’. Laten we dat gestalte geven in 2017!
Henk van Eck Dorpspartij