Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen: blijven stimuleren van nieuwe initiatieven!

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat als je ouder wordt, je uiteindelijk naar een verzorgingstehuis gaat. Sterker nog: de overheid wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als dat goed gaat, is dat natuurlijk prima, maar op het moment dat je hulp nodig hebt en verzorgd dient te worden, wordt dat anders.
Je wilt de mensen in je omgeving aan de ene kant niet te veel belasten, maar je vindt het aan de andere kant ook fijn dat bekenden voor je zorgen.

In dat geval zijn er gelukkig in onze gemeente diverse mogelijkheden.
Zo kun je bijvoorbeeld extra uren krijgen voor hulp in het huishouden via de Huishoudelijke Hulp Toelage voor zwaardere klussen die moeten gebeuren, of kun je (extra) WMO-zorg krijgen, omdat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage afgeschaft is. Deze twee zaken zijn het afgelopen jaar – mede op initiatief van de Dorpspartij – in onze gemeente mogelijk gemaakt. Ook maakten wij ons sterk voor het uitbreiden van de uren van de Dorpsondersteuners.

In sommige situaties is het ook mogelijk om door het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning, dicht bij de mantelzorger te wonen. Dat vergt overigens wel ruimte in de tuin van de mantelzorger. De mantelzorgwoning is een woning die verplaatsbaar is en van tijdelijke aard. Als de zorg niet meer nodig is, moet hij ook weer weg. Om te zien hoe zo’n mantelzorgwoning eruit ziet, is een aantal leden van de Dorpspartij bij Symobouw afgelopen vrijdag op bezoek geweest, om te kijken hoe zo’n woning eruit ziet. Zij waren verrast en enthousiast over dit initiatief.

Blijft het hierbij?
Nee. De Dorpspartij vindt het belangrijk dat de huidige mogelijkheden blijven bestaan en – als dat nodig is – met steun van de gemeente, verder uitgebouwd worden. Verder vindt de Dorpspartij dat nieuwe initiatieven in het kader van het zelfstandig kunnen blijven wonen, gestimuleerd moeten blijven.
Ook als het om mensen gaat die een speciale vorm van zorg nodig hebben, bijvoorbeeld, omdat ze lijden aan dementie. Het streven van de Dorpspartij is, dat ook mensen die een speciale vorm van zorg nodig hebben, niet tussen wal en schip raken en bij de gemeente terecht kunnen als dat nodig is.

Dorpspartij: sterk op inhoud!

Fractie Dorpspartij
info@dorpspartij.nl