Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Woningen en bedrijfskavels erbij in Milheeze

De komende jaren is er behoefte aan een uitbreiding van het bedrijventerrein in Milheeze, om aan de vraag naar bedrijfskavels te kunnen voldoen. Om zeker te zijn dat men de beschikking krijgt over de benodigde gronden, heeft de gemeente een voorkeursrecht gelegd op een aantal percelen. Dit betekent dat als de eigenaar de gronden in de verkoop zet, hij deze als eerste aan de gemeente moet aanbieden. Op deze wijze kan men aan de vraag voor bedrijfskavels voldoen. Er is echter niet alleen vraag naar bedrijfskavels maar ook naar woningen. Milheeze is een mooi dorp. Milheeze is een vitaal dorp. Getuige ook dat Milheezenaren zelf in actie gekomen zijn om het centrum te vernieuwen. Daarom hebben De Dorpspartij en CDA er voor gezorgd dat er een haalbaarheidsonderzoek komt, om te bezien of en hoe het centrum in Milheeze vernieuwd kan worden. Milheeze is gewild om te wonen. In de eerste plaats door de inwoners zelf, maar is ook erg in trek bij mensen uit omliggende kernen.

Daarom vindt de Dorpspartij dat er zich nu een unieke kans voordoet om op eigen grond betaalbare starterswoningen en seniorenwoningen te bouwen. Gelegen aan het Egelmeer en het Binnenveld kan dit een prachtig woongebied worden waar vele inwoners van Milheeze, starters, doorstromers en senioren met veel plezier kunnen gaan wonen. De percelen met voorkeursrecht gelegen aan de Peeldijk geven voldoende ruimte om bedrijfskavels te realiseren.

De Dorpspartij vindt dat het college met de inwoners van Milheeze in gesprek moet gaan. Betrek inwoners en Dorpsraad en luister wat zij willen. Er ligt een unieke kans om Milheeze klaar te maken voor de toekomst. College grijp die kans. Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,

Toon Coopmans