Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Win – Win situatie!

Op 6 juli 2023 is het bestemmingsplan Binderseind 50 (terrein discotheek AXIS) te Gemert vastgesteld.
Initiatiefnemer is voornemens om op de hoek Binderseind / Chuchillaan te Gemert 24 betaalbare appartementen te realiseren.
De bestaande bebouwing wordt gesloopt voor de nieuwbouw van twee woonblokken.
Van de 24 appartementen zijn er 18 in principe bestemd voor starters, ouderen en alleenstaanden.

De Dorpspartij wil middels dit artikel het bouwplan toelichten.
De gemeente Gemert heeft een zogenaamde groennorm vastgesteld. Dit houdt in dat per appartement of woning 75 m2 groen op de bouwlocatie moet worden aangeplant. Met name in de woonkernen (stedelijk zoekgebied) is dat niet of nauwelijks mogelijk. Deze norm geeft dan de mogelijkheid om de ontbrekende vierkante meters groen om te zetten in een geldbedrag ad € 187,- per vierkante meter en dit te storten in het groenfonds. Dit geld kan dan besteed worden voor het aanplanten van groen op een andere locatie.
Dit bedrag hoeft echter niet in het groenfonds gestort te worden, mits binnen loopafstand (300 meter) van de bouwlocatie een groenzone aanwezig is van minimaal 1.000 m2.
De voorwaarde is wel dat deze groenzone voor iedereen openbaar is.

De initiatiefnemer B.L. Huisvesting is eigenaar van het kasteel en de daarbij behorende kasteeltuin.
Dit is particulier bezit. De kasteeltuin ligt op loopafstand van de bouwlocatie!
B.L. Huisvesting is nu bereid om ook een ander deel van zijn kasteeltuin permanent open te stellen voor het publiek.
Hierdoor ontstaat naar onze mening een zogenaamde win-win situatie.
Enerzijds de vervallen discotheek, die al jaar en dag leeg staat, een doorn in het oog is van veel bewoners, wordt gesloopt. Nieuwbouw komt daarvoor in de plaats op in een oog springende plaats.
Anderzijds wordt een ander deel van de kasteeltuin óók opengesteld voor de bewoners van Gemert-Bakel en kan er in de kasteeltuin naar hartenlust gewandeld en gesport worden.

Door de Dorpspartij, Lokale Realisten en het CDA is daarvoor een motie ingediend. In de motie wordt aan het college o.a. opgedragen te borgen dat de tuin ook daadwerkelijk op bepaalde tijden openbaar wordt, het onderhoud voor de initiatiefnemer is en dat dit ook voor jaren, ook bij een eventuele verkoop van het kasteel, contractueel vast ligt.

Namens de fractie van de Dorpspartij,
Stan van Kollenburg

Reageren?
Stuur mij een mailtje!