Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Waarom wij voor ontwikkeling van de Rooye Asch zijn

De Rooye Asch, een potentiële toplocatie voor recreatie. In het groen, nabij een recreatieplas en nabij het dorp Handel. Potentieel, want tijdens ons bezoek aan het park op 20 april van dit jaar, zagen we een verloederd en verlaten park. Een park dat wacht op ontwikkeling. De huidige eigenaar, Wind Mee, ziet daar vanuit financieel perspectief geen brood meer in.
Een nieuwe partij, BOTS bouwgroep, doet nu namens eigenaar Wind Mee, een principeverzoek voor huisvesting van expats voor de periode van 10 jaar. Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2018 stond de Rooye Asch in Handel op de agenda.
Volgens de Dorpspartij is dit verzoek een kans om wat van de Rooye Asch te maken. Nieuwe duurzame chalets, centrale voorzieningen, 24/7 beheer, verhuur, onderhoud en schoonmaak in handen van één organisatie. Dat schept vertrouwen en kan de Rooye Asch weer geschikt maken als recreatiepark.
Ontwikkelingen bij de Rooye Asch hebben onmiskenbaar impact op het dorp Handel. Voor de Dorpspartij was het daarom dan ook belangrijk om contact te leggen met het dorpsoverleg Handel. Zij staan positief tegenover de ontwikkeling, maar willen wel dat college en raad er kort op blijven zitten en dat recreatie de bestemming blijft. Daar mag Handel op vertrouwen. Recreatie blijft voor de Dorpspartij het uitgangspunt voor het park.
En, eerlijk is eerlijk, we hebben ook onze twijfels gehad. Want, zijn die expats niet gewoon arbeidsmigranten en is er wel vraag van expats naar huisvesting hier in Gemert-Bakel? Hiervoor hebben we een amendement ingediend (aangenomen door de hele raad), waarbij de definitie van expats is aangescherpt, we hebben opgeroepen tot strikte handhaving en er mogen van ons geen andere doelgroepen komen dan de recreanten, expats en natuurlijk de huidige bewoners met gedoogbeschikking.
Belangrijke vraag is ook. Wat is het alternatief? Een park wat nog verder verloederd. Of op een veiling (in delen) verkocht wordt, waarbij we maar moeten afvragen wat voor kopers daar achter zitten en welke plannen ze hebben.
Dat willen we voorkomen. We grijpen nu de kans voor ontwikkeling en hebben scherpere randvoorwaarden gesteld om ervoor te zorgen dat het weer de goede kant op gaat met het park.
Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort