Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Voorstel aangenomen: Huishoudelijke Hulp Toelage!

Voorstel aangenomen, Huishoudelijke Hulp Toelage: terug naar de basis…Zorggeld gebruiken waar het voor bedoeld is

De Dorpspartij is blij dat op donderdag 6 oktober de raad van Gemert-Bakel besloten heeft om de Huishoudelijke Hulp Toelage door te zetten, maar dan wel in aangepaste vorm. Dorpspartij, D66, OPA en Lokale Realisten spraken in een aangenomen wijzigingsvoorstel gezamenlijk uit om de Huishoudelijke Hulp Toelage in te zetten voor inwoners met een Wmo-indicatie als extra plus op hun indicatie huishoudelijke ondersteuning.
Wat is dat eigenlijk, die Huishoudelijke Hulp Toelage? Deze regeling is door minister Asscher in het leven geroepen nadat duidelijk werd dat de bezuinigingen op de huishoudelijke ondersteuning tot banenverlies leidde. Om banen te behouden kregen gemeenten extra geld om een impuls te geven aan de huishoudelijke ondersteuning.
huishoudelijke_hulpIn Gemert-Bakel en de andere Peelgemeenten is hier in 2015 en 2016 vorm aan gegeven door alle inwoners van 70 jaar en ouder de gelegenheid te geven om zelf uren huishoudelijke ondersteuning in te kopen voor € 5,- per uur. Een heel aantrekkelijke regeling dus, ook voor mensen die het prima zelf kunnen regelen en de gemeentelijke steun niet nodig hebben.
De Dorpspartij vindt dat de Huishoudelijke Hulp Toelage gebruikt moet worden waar deze vanuit zorgoogpunt voor bedoeld is. Namelijk, voor mensen die voldoen aan de criteria van de Wmo. De gemeente is er voor inwoners die kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd vinden we dat het extra geld dat we krijgen voor huishoudelijke ondersteuning hier ook voor gebruikt moet worden.
Daarom bieden we inwoners met een Wmo-indicatie vanaf 1-1-2017 de gelegenheid om zelf uren bij te kopen voor die klussen die niet in het standaard pakket huishoudelijke ondersteuning zitten. Wat zit er dan niet in? Bijvoorbeeld ramen wassen, post sorteren, boodschap doen, was en strijk.
Hiermee vangen we twee vliegen in een klap. En we doen recht aan de doelgroep van de Wmo, door hen net die plus te geven die niet meer in het poetswerk zit. En we houden de werkgelegenheid van onze hulpen op peil.

Namens de fractie Dorpspartij,
Henk van Eck
Rens de Haas
Bart van Oort