Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Vliegbasis De Peel scherp op het vizier

Op 12 februari jongstleden bereikte ons een bericht uit BN De Stem, de krant voor West-Brabant. Staatssecretaris Visser van Defensie had vliegbasis Gilze-Rijen bezocht en daar concessies gedaan over het verdwijnen van de zogenaamde reserveveldfunctie voor Gilze-Rijen. Een reserveveldfunctie wil zeggen dat straaljagers van Leeuwarden en Volkel op Gilze-Rijen mogen starten en landen als ze tijdelijk niet op hun thuisbasis terecht kunnen.

In het artikel wordt gesteld dat de reservefunctie te zijner tijd overgenomen wordt door de nog te reactiveren vliegbasis, Luitenant-generaal Bestkazerne, in de volksmond bekend als vliegbasis De Peel.

De Dorpspartij vindt dit een alarmerend bericht. Er is nog geen definitief besluit genomen over de reactivering van vliegbasis De Peel en nu al worden uitspraken gedaan over het verplaatsen van de reservefunctie naar deze basis. Dat veronderstelt dat het aantal vliegbewegingen zal toenemen. Wij vinden dit op zijn minst onfatsoenlijk.

Het liefst hebben wij dat het vliegveld niet gereactiveerd wordt. Als het er toch komt, willen we dat het aantal vliegbewegingen zo klein mogelijk is, om de overlast voor inwoners van Milheeze en De Rips zoveel mogelijk te beperken. Zij wonen immers dicht bij de vliegbasis.

Een reden temeer voor de Dorpspartij om aan het college van B&W een aantal vragen te stellen.

De belangrijkste vragen voor ons zijn; wat betekent de concessie van de staatssecretaris voor het aantal vliegbewegingen voor vliegbasis De Peel en welke mate nemen deze toe?

In de commissie Financiën en Bestuur van dinsdag 18 februari jl. hebben we aan de portefeuillehouder, burgemeester Van Veen, deze vragen gesteld.

Door het Ministerie van Defensie is op dezelfde 12 februari een brief uitgevaardigd, welke door de portefeuillehouder aan de gemeenteraad beschikbaar is gesteld. In deze brief wordt aangegeven dat de reserveveldfunctie van Gilze-Rijen komt te vervallen mocht, vliegbasis De Peel gereactiveerd worden. Tevens is aangegeven, dat het aantal vliegbewegingen dan binnen de gestelde norm blijft en dus niet toeneemt! Daarnaast is toegelicht, dat er geen verband is tussen de reactivering van vliegbasis De Peel en het opheffen van de reserveveldfunctie van Gilze-Rijen. Het voornemen om vliegbasis De Peel te reactiveren is ingegeven door krapte voor militaire vliegactiviteiten.

De Dorpspartij blijft de ontwikkelingen omtrent vliegbasis De Peel zéér kritisch volgen en proberen onze invloed uit te oefenen om het meest positieve resultaat te bereiken.

Daar kunt u op rekenen.

Dorpspartij, sterk op de inhoud!

Namens de fractie Dorpspartij,

Rens de Haas