Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Verzoek om 300 asielzoekers te huisvesten in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel en de Zorgboog heeft van het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) het verzoek ontvangen voor het tijdelijk huisvesten van 300 asielzoekers in woonunits voor maximaal 10 jaar op een gedeelte van het Zorgboog-terrein in Bakel.

Voor de duidelijkheid: het betreft een aanvraag en medewerking hieraan moet nog verstrekt worden door de gemeente en zo ja onder welke voorwaarden willen we dit wel of niet. Er is dus nog niks besloten.

Het nieuws voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers heeft al direct voor veel reacties gezorgd op social media.

Komende week en waarschijnlijk op dinsdag zal er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden in Bakel voor de inwoners van Bakel en Milheeze waar de aanvraag wordt toegelicht door het gemeentebestuur. Houd de media dus goed in de gaten wanneer er waar deze bijeenkomst georganiseerd wordt.
Aan de politiek is gevraagd om hun mening, wensen en bedenkingen omtrent deze huisvesting kenbaar te maken aan het college.

Als Dorpspartij zullen wij komende maandagavond met de fractie overleggen. Op de informatieavond in Bakel zullen wij als Dorpspartij aanwezig zijn om de mening van onze inwoners te kunnen horen.
Komende week kunt u het standpunt van de Dorpspartij over de aanvraag voor het huisvesten van 300 asielzoekers tegemoet zien.

De fractie van de Dorpspartij