Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Verkeer Bakel grootste uitdaging voor herinrichting centrum

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft, tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019, € 30.000,00 ter beschikking gesteld voor een stedenbouwkundig plan voor de herinrichting van het centrum van Bakel.
Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied. Hierin staan de gebouwen met haar diverse functies, het benodigde groen, waar komen de wegen en ontsluitingen, het benodigde aantal parkeerplaatsen, etc.
Het is een schets van de plannen die zijn voortgekomen uit de bewonersbijeenkomsten en de enquête “Wat wil Bakel” met het centrum (zie website De Stem van Bakel).

Het is een volgende stap om tot concrete uitvoering van de diverse plannen te komen.
Maar waar het stedenbouwkundig plan geen antwoord op geeft, is hoe krijgen we het drukke doorgaande verkeer uit de straten van Bakel. Want met het huidige drukke verkeer zijn al deze mooie plannen gewoonweg niet te realiseren.

Derhalve heeft de Dorpspartij voorgesteld om tegelijkertijd met het stedenbouwkundig plan ook met oplossingen te komen om het drukke doorgaande verkeer fors te verminderen in de straten van Bakel.
Daarnaast hebben we voorgesteld om voor de invulling van het Sint Wilbertsplein tussen kerk en de oude C1000 met meerdere plannen te komen, in plaats van het ene plan wat nu voorligt. Op deze manier heeft Bakel echt iets te kiezen. Wel zal bij de inrichting van het Sint Wilbertsplein rekening gehouden moeten worden met de parkeerbehoefte en bereikbaarheid van de Fysiopraktijk Vitaforum en de Wilbertsdries.
Deze twee voorstellen om een oplossing te zoeken voor het drukke verkeer in het centrum en invulling Sint Wilbertsplein zijn door de gemeenteraad overgenomen.
Met deze aanvullingen op het stedenbouwkundige plan komen we tot een realistisch plan wat een totaalplaatje geeft van wat we willen in Bakel. Maar wat ook realistisch is, is dat deze plannen veel geld gaan kosten. Het gaat verschillende jaren gaat duren om het te kunnen realiseren. Daarom ook zegt de Dorpspartij: begin klein, begin op het kerkplein. Dit is behapbaar en snel realiseerbaar.

Toon Coopmans
Dorpspartij