Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Verantwoordelijkheid nemen, ook als het tegenzit

Nu de financiële boeken van 2017 sluiten, zien we dat ook de gemeente Gemert-Bakel te maken heeft met een tekort op de zorguitgaven. Geheel in lijn met de tekorten die ook andere gemeenten op dit terrein doormaken. Eindhoven, Venlo, Veldhoven, Geldrop-Mierlo. Zomaar wat voorbeelden van gemeenten die ook forse tekorten laten zien op het sociaal domein.
Hoe kan dit?
Met de overheveling van zorgtaken naar gemeenten is door de rijksoverheid flink gekort op het budget, namelijk zo’n 30%. Daarnaast zien we een stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg. Nog een extra moeilijkheid is dat zich te allen tijde onverwachte zorgvragen kunnen voordoen die vragen om extra middelen. Dit zorgt ervoor dat kosten niet vooraf bekend zijn. Tenslotte investeert de gemeente in preventie. Dat kost geld, maar levert pas later resultaat op.
En nu?
Eigenlijk is het is een landelijk probleem, maar de rijksoverheid komt nog niet over de brug met meer geld. Tot die tijd zullen we de tekorten dus lokaal moeten oplossen. Geen leuke klus, maar wel erg hard nodig. Ook voor 2018 verwachten we een tekort als we kijken naar de prognoses.
In onze spaarpotten zit niet genoeg geld om de tekorten jaar in jaar uit op te kunnen vangen. Dat betekent dat we breed moeten kijken wat nodig is: bezuinigen, kijken wat we uit kunnen stellen, of lasten verhogen.
Wat wil de Dorpspartij?
Zorg die nodig is, moet verleend worden. Daar tornen we niet aan. Wel willen we kritisch kijken waar mogelijkheden zitten om te bezuinigen. We moeten doen wat nodig is om inhoudelijk en financieel structureel orde op zaken te stellen. Zeker met de ambitieuze agenda die we hebben en willen houden. Kortom, geen leuke boodschap, maar ook als het tegenzit nemen wij verantwoordelijkheid.
Fractie Dorpspartij