Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Verantwoordelijkheid nemen, ambities waarmaken

Afgelopen donderdag 8 november 2018 is door de gemeenteraad de begroting aangenomen. De Dorpspartij steunt de koers om het budget voor zorg fors omhoog te brengen met € 1,5 miljoen. Zo garanderen we dat iedereen die jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo (o.a. huishoudelijke hulp, begeleiding individueel en dagbesteding) nodig heeft, die hulp ook krijgt.
Geen makkelijke klus want als je op de zorg de uitgaven omhoog moet doen, betekent dat ergens anders in de begroting ook bezuinigen. Vooropgesteld, bezuinigingen doet niemand voor zijn plezier. Het doet soms pijn, maar is nodig om de problemen niet door te schuiven naar volgende generaties. Daarom maken we keuzes, dat is waar de Dorpspartij voor staat: moed om problemen aan te pakken en niet te laten sudderen. Ondertussen blijven we bouwen aan onze financiële positie. Ieder jaar storten we € 500.000 in de spaarpot.
Verantwoordelijkheid nemen, voor zichtbare verandering
Beleid ontwerpen is mooi, maar daadwerkelijk zichtbaar resultaat is nog veel mooier. In een aantal dossiers zien we dat er veel gepraat is, veel over geschreven is, maar dat er in de praktijk nog weinig zichtbaar resultaat is. Dat moet anders, en daarom nemen we de verantwoordelijkheid om hierop in te grijpen: het gaat hier om de golfbaan Stippelberg, de visvijver Dribbelei en centrum Bakel.
Op initiatief van de Dorpspartij is er een motie aangenomen over maatregelen bij de golfbaan, namens alle partijen in de raad. De tijd om te zeggen dat nog sprake is van aanloopverliezen is voorbij. Het is weliswaar als eerste de verantwoordelijkheid van de golfbaan zelf om de financiën op orde te hebben, maar als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid naar alle inwoners. We moeten voorkomen dat de betalingsachterstand nog verder oploopt en dat het de inwoners geld gaat kosten. Dorpspartij heeft wethouder De Ruiter dan ook gevraagd om samen met de golfbaan voor 31 maart 2019 met een plan te komen. Het plan moet voorzien in maatregelen om de financiële problemen op te lossen.
Om wat te doen aan de afkalvende randen bij de visvijver Dribbelei hebben we de toezegging van wethouder Van Extel dat € 5000 wordt vrijgemaakt voor de proef met steiger en natuurlijke begroeiing. Tenslotte deed wethouder Van Dijk ons de toezegging dat er in januari 2019 een plan ligt met financiële dekking voor centrum Bakel.
De Dorpspartij blijft werken om vooruit te gaan met Gemert-Bakel. Problemen die we tegenkomen pakken we aan en ambities zetten we om in beleid en daadwerkelijke actie.

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort