Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Veilig wonen en leven in Gemert-Bakel

In de Kapelaanstraat in Gemert is onlangs, ter hoogte van Ruijschenbergh, een zebrapad gerealiseerd. Er wordt hier altijd flink doorgereden, ondanks dat er op deze plaats een verkeersdrempel is.
Dagelijks steken hier veel mensen over om naar de winkels aan de overkant te gaan. Het oversteken is een risicovolle situatie, zeker voor minder mobiele mensen. Het bord wat bij de drempel stond, dat attendeerde op het gevaar van ouderen die daar oversteken, zette geen zoden aan de dijk. Er zijn uiteraard ook automobilisten die wel alert waren op de oversteekplaats, maar het merendeel niet.
De Kapelaanstraat is een doorgaande weg van het centrum naar de diverse wijken in Gemert, waardoor het een erg drukke weg is. Vrijwel de hele dag komt hier veel verkeer door. In het coalitieakkoord is opgenomen dat onveilige verkeerssituaties aangepakt zullen worden, dus er was vanuit de gemeente al het voornemen om hier een zebrapad te realiseren.

In de zomer van 2018 heb ik via de BuitenBeter app een melding gemaakt van de hoge snelheid door auto’s op dit punt. Snel kreeg ik antwoord van de gemeente. Bij de oversteekplaats is, in het laatste kwartaal van 2018, de snelheid gemeten. De constatering was, dat er veel te hard gereden werd. Daarmee wordt onderstreept dat het oversteken op deze plek gevaren met zich meebrengt en een zebrapad geen overbodige luxe is. Het is goed om te constateren dat de gemeente Gemert-Bakel haar verantwoordelijkheid neemt en de veiligheid in het verkeer serieus neemt. Door het zebrapad kunnen mensen nu veilig oversteken.

Eerder sprak ik over de BuitenBeter app. Met deze app kun je op een eenvoudige wijze meldingen maken als je iets binnen de gemeente aantreft, zoals een gevaarlijke situaties, ongelijke stoepen, kapotte straatverlichting, et cetera. De app is gemakkelijk te downloaden via de Appstore. Door situaties te melden maken we samen een veiligere leefomgeving.

De Dorpspartij vindt het van belang dat het goed wonen is in Gemert-Bakel, daar maakt veiligheid een belangrijk onderdeel van uit. Daar zullen wij kritisch naar blijven kijken.

Sterk op de inhoud!

Namens de fractie Dorpspartij
Rens de Haas