Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Geen bezuinigingen op zorg en meer geld voor scholen

Afgelopen week presenteerde het college de begroting voor 2020 en volgende jaren. De Dorpspartij toont zich gelukkig met dit financiële plaatje. Er wordt niet bezuinigd op zorg en er gaat meer geld naar de scholen voor goede lesgebouwen.

Er gaat meer geld naar de zorg, omdat mensen meer zorg nodig hebben. Dit gaat om de Wmo zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp. Het is goed dat wethouder Steeghs hier niet aan tornt. Degenen die zorg nodig hebben, krijgen die ook in onze gemeente. Wel wordt gekeken hoe we een aantal dingen slimmer kunnen organiseren, zodat het geld niet naar management gaat, maar echt naar het zorgpersoneel op de werkvloer.

Meer geld voor scholen
Nog voor de vakantie heeft de Dorpspartij een het initiatief genomen voor extra klaslokalen bij Kindcentrum De Samenstroom. We zijn blij dat dit gelukt is en dat de extra lokalen er komen. Zo kunnen alle kinderen in Gemert-Noord in hun eigen buurt naar school. Voor de langere termijn moet er gekeken worden naar de meer strategische opgave: welke ontwikkelingen in bevolkingsopbouw zien we binnen de gemeente? Waar wordt gebouwd? Wat is de staat van de onderwijsgebouwen? Waar en wanneer doen we er verstandig aan te investeren? Al langer pleit de Dorpspartij daarom voor een visie op onze onderwijshuisvesting. Dit heet een integraal huisvestingsplan onderwijs. Hier is in de begroting geld voor uitgetrokken.

Daarnaast weten we dat er vanuit het Commanderij College en de Berglarenschool de wens ligt voor nieuwbouw of renovatie. Ook hiervoor is geld gereserveerd in de begroting om ervoor te zorgen dat de voorbereidingen kunnen worden gestart. Goede onderwijsgebouwen zijn van groot belang voor onze kinderen. We zijn blij dat de begroting voorziet in de financiën hiervoor.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort