Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Meer bedrijfskavels vraagt om slimme aanpak

Het tekort aan bedrijfskavels is een continue terugkerend probleem voor onze ondernemers. Zeker in de kerkdorpen is er veelal een tekort aan bedrijfskavels. Bakel heeft bijvoorbeeld haar laatste bedrijfskavel uitgegeven, terwijl er een grote behoefte is aan nieuwe kavels. Het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen duurt jaren en als deze kavels uiteindelijk uitgegeven kunnen worden zijn deze in een mum van tijd weg. Het spel begint dan weer van voren af aan en is het weer jaren wachten op nieuwe kavels.

Anderzijds hebben we ons buitengebied. Een gebied wat dreigt te verpauperen door te weinig toekomstperspectief voor land- en tuinbouw. Steeds meer bedrijven stoppen noodgedwongen, met leegstaande stallen als resultaat. Het gevolg is verval en onder andere de drugswereld maakt graag gebruik van deze situatie. Zeker in kleinere kernen met veel landbouw komt ook de leefbaarheid van het dorp hiermee onder druk te staan.

Het huidige VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) geeft een andere bestemming aan een agrarisch bedrijf en kan een kweekvijver zijn voor startende ondernemers. Gebleken is echter dat de voorwaarden te beperkend zijn om een adequate oplossing te kunnen bieden aan de leegstand en verpaupering in het buitengebied. De Dorpspartij wil het huidige VAB-beleid aanpassen, zodat niet alleen startende ondernemers maar ook ondernemers met groeiperspectief in het buitengebied aan de slag kunnen en kunnen doorgroeien wat nu niet kan.

De Dorpspartij wil het mogelijk maken dat nieuwbouw binnen een bouwblok, wat nu afhankelijk van de bouwblokgrootte gesteld is op 200 tot 600 m2, verruimd wordt. Een ondernemer gevestigd op een VAB locatie dient hiertoe elders binnen de gemeente een x-aantal m2 lege stallen aan te kopen en te slopen. Als tegenprestatie mag de ondernemer een x-aantal m2 extra bijbouwen op zijn eigen VAB locatie. Hierdoor wordt meer gesloopt dan wat er extra bijgebouwd mag worden. Dat betekent minder verstening in ons buitengebied.

Een ondernemer kan zo doorgroeien op een VAB locatie en is hiermee financieel niet bevoordeeld t.o.v. een bedrijventerrein, omdat hij moet betalen voor de extra meters. Op deze wijze kan relatief snel aan een gedeelte van de behoefte aan bedrijfskavels tegemoet gekomen worden. Het zorgt voor meer financieel perspectief voor stoppende agrarische bedrijven, zorgt voor minder verpaupering, en draagt bij aan behoud van de leefbaarheid in kleine kernen.

Natuurlijk zullen we via een omgevingsvisie aangeven waar binnen onze gemeente dit alles kan en niet kan. Daar waar we zuinig moeten zijn op landschappelijke en cultuurhistorische waarden moet je terughoudend zijn maar op andere plekken binnen onze gemeente kunnen wel weer voldoende mogelijkheden liggen.

De Dorpspartij zou graag zien dat gemeente, ondernemersverenigingen en landbouwvertegenwoordigers snel met elkaar in gesprek gaan om te kijken onder welke voorwaarden dit te realiseren is. Samen met de proeftuin Elsendorp kunnen we zo een structurele oplossing bieden voor enerzijds ruimtegebrek van ondernemers en anderzijds een bijdrage leveren aan de transitie van het buitengebied.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Toon Coopmans