Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Vernieuwing Sporthal Molenbroek Gemert

In de afgelopen raadsvergadering van 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om het proces voor vernieuwing van Sporthal Molenbroek in Gemert te starten. In de zomer van 2020 moet het klaar zijn.

Er is een intensief traject met de binnensportverenigingen doorlopen om te komen tot een toekomstbestendige sporthal. Hierbij is nauw met de zwemverenigingen opgetrokken, omdat we sporthal en zwembad willen integreren. Nu die varianten te duur blijken, zijn de zwemverenigingen een variant aan het onderzoeken met minder verbinding. Hierbij wordt als het ware het zwembad als een ‘doos’ tegen de sporthal aangeplakt.

Dit betekent dat het proces van het zwembad door kan lopen, en dat tegelijkertijd het proces met de sporthal snel opgepakt kan worden. De sporthal is immers al enkele jaren toe aan groot onderhoud en verduurzaming.

In april 2019 moeten de wensen bekend zijn van de gebruikers van sporthallen Molenbroek, onder andere de binnensportverenigingen volleybalclub Were Di, handbalvereniging Tremeg, WAC Gemert zaalvoetbal, Judo en Jiu-jitsu Club Gemert, Badmintonclub Gemert. Hierop kan dan in 2019 een gedragen programma van eisen worden geschreven, zodat renovatie in de zomer van 2020 kan plaatsvinden.

Tegelijkertijd worden er met de verenigingen voor 1 juli 2019 afspraken gemaakt over de gewenste toekomstige exploitatie van de sporthallen Molenbroek inclusief de kantine. Vanuit enkele verenigingen ligt er namelijk de wens om een deel zelf te exploiteren.

Kortom, aan de slag met de vernieuwing van sporthal Molenbroek. Samen investeren in toekomstbestendige voorzieningen.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort