Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Eerst de golfbaan zelf aan zet

In november 2018 nam de Dorpspartij het initiatief voor een motie over maatregelen bij de golfbaan, de raad stemde unaniem in. Wethouder De Ruiter heeft, geheel volgens opdracht van de motie, in maart 2019 samen met de golfbaan een verbeterplan gepresenteerd om de financiële problemen op te lossen.

In het verbeterplan neemt de golfbaan zelf een aantal maatregelen. Zo worden de contributie en horecaprijzen verhoogd, en kortingen voor leden geschrapt. Dit zorgt voor een flinke plus van de opbrengsten met ruim € 150.000 per 2020 en volgende jaren.

Wat is dan het belang van de gemeente om maatregelen te treffen? De gemeente Gemert-Bakel heeft € 13 miljoen geïnvesteerd in de baan. Deze investering is geheel doorbelast aan de golfbaan. De golfbaan kan die doorbelasting niet betalen. De betalingsachterstand is al flink opgelopen tot € 615.000. Maatregelen uit het verleden hebben het probleem wel verkleind, maar niet opgelost. In het geval van faillissement van de golfbaan, wordt de gemeente (wij allemaal) getroffen. We kunnen de grond proberen te verkopen. Dat zou ongeveer 50% van de investering opleveren. Naar de rest van de investering kunnen we dan fluiten en moet afgeboekt worden. Dat kost al onze inwoners veel geld en dat willen we zeker niet. Het college stelt daarom voor om de erfpacht te verlagen met € 90.000 en zo extra lucht te scheppen voor de golfbaan en de problemen structureel op te lossen.

De Dorpspartij staat er anders in. Wij vinden het als eerste de verantwoordelijkheid van de golfbaan om zelf de financiën op orde te brengen. Daarom vinden we het te vroeg om nu al vanuit de gemeente bij te dragen. We willen eerst zien wat de maatregelen die de golfbaan zelf treft opleveren. Daarnaast vragen we aan de golfbaan om het verbeterplan aan te scherpen. Hoe kan het aanbod laagdrempeliger gemaakt worden, zodat de baan ook door andere doelgroepen gebruikt gaat worden? Zo is de investering altijd bedoeld geweest. Voor alle inwoners van Gemert-Bakel. Dan moeten we er ook voor zorgen dat de baan en het clubhuis laagdrempelig toegankelijk zijn.

De Dorpspartij heeft in november 2018 de regie in handen genomen. Dat levert in ieder geval op dat er nu maatregelen getroffen worden door de golfbaan. Het verbeterplan is een startpunt voor financiële verbeteringen bij de golfbaan en indirect dus voor de gemeente. Maar we wijken nu niet af van de randvoorwaarde dat het de inwoner geen geld mag kosten. Los daarvan loopt in oktober dit jaar een van de leningen af. We hebben de mogelijkheid om zonder dat het de inwoner geld kost, de problematiek te verlichten.

Bij de raadsvergadering van 22 mei hebben we met alle partijen een amendement en motie ingediend. Alle partijen kiezen voor een beperkte verlaging van de erfpacht van € 35.000, gelijk aan het rentevoordeel dat de gemeente haalt als een van de leningen wordt overgesloten. Zo zorgen we samen voor verbetering.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort