Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Groen en stenen in balans

Meer groen in onze 7 kernen is wat de Dorpspartij vroeg aan de gemeenteraad in 2018 middels een motie genaamd “Groen en stenen in balans”.

In de afgelopen raadsvergadering van 18 april stemde de gemeenteraad hiermee in door het vaststellen van een groennorm en een groenfonds. Meer groen binnen onze kernen is een verkiezingsbelofte van de Dorpspartij en we zijn dan ook heel blij dit nu te kunnen realiseren.

Door het instellen van een groennorm van 75m2 per wooneenheid binnen de bebouwde kom komt er voor ieder bouwproject – van huis tot appartement, kantoor of industrie – groen terug op de bouwlocatie of binnen de kern waar gebouwd wordt. Als realisatie van groen niet (geheel) mogelijk is op de eigen locatie, bijvoorbeeld bij de bouw op een inbreidingslocatie, dan leggen we aan de initiatiefnemer een financiële storting in het groenfonds op. Zo kan in de nabijheid van de locatie toch openbaar groen gerealiseerd worden.

Meer groen bevordert het woon- en werkgenot van mensen want woon en werkgenot wordt niet alleen bepaald door een woning of werkplek alleen, maar ook door de omgeving waar je woont en werkt.

Ook zorgt meer groen voor een snellere afvoer van hemelwater zodat ook de rioolcapaciteit wat kleiner mag zijn dus minder kosten. Bomen en struiken slaan CO2 op en dat is zoals we weten weer goed voor het klimaat. Bomen brengen verkoeling op warme dagen en laten de temperatuur minder snel oplopen in bebouwd gebied. Bomen en struiken verhogen dus de aantrekkelijkheid van een gebied en dragen bij aan een gezonder verblijfsklimaat.

Meer groen in onze dorpen. Zo houden we de charme van de dorpen in Gemert-Bakel. Groen en stenen in balans.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Toon Coopmans