Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Strijp G-B” in Gemert-Bakel?

Meer bedrijvigheid en ondernemerschap in Gemert-Bakel.  Op zich een leuke zin op papier, maar zonder hier concrete handjes en voetjes aan te geven, bereiken we dat niet. De Dorpspartij vindt dat we in actie moeten komen om ondernemerschap te stimuleren. We willen mensen met een goed idee aanmoedigen om hun idee om te zetten in producten of diensten.

Daarom nam de Dorpspartij het initiatief en schreven Cor Verhoeven en Bart van Oort het voorstel “Startend Ondernemerschap”. Hierin stelt de Dorpspartij voor om gemeentelijk vastgoed beschikbaar te stellen voor startende ondernemers. Een representatieve ruimte, waar startende ondernemers klanten en relaties kunnen ontvangen en kunnen sparren met andere startende ondernemers.

Een voorbeeld: Luuk Rijniers (20 jaar) en bijna een studie Bedrijfseconomie en Marketing afgerond aan de Fontys Hogeschool. Hij zou graag een eigen reclame en advies bedrijf starten waar hij anderen advies op een professionele manier met zijn kennis kan helpen. Een pand in de centrumgebieden van Gemert-Bakel kan hij niet betrekken en werken vanuit thuis komt niet professioneel over. Hij besluit ruimte te gaan huren in de Gerarduskerk, die inmiddels door de gemeente tegen gereduceerd tarief wordt verhuurd. Hier ontmoet hij Henk van Bergen (56 jaar). Henk heeft recent zijn baan opgezegd bij een bank en wil zijn  droom waarmaken. Hij wil een eigen bedrijfje in financieel advies starten en start in dezelfde Gerarduskerk. Luuk geeft Henk advies over hoe hij zijn producten op de markt kan brengen, terwijl Henk aan Luuk vertelt hoe hij zijn beginnend bedrijf kan ontwikkelen zonder onnodig financieel risico te lopen.

Kortom, er vindt kruisbestuiving plaats en ondersteuning van elkaars diensten. We maken het laagdrempelig voor onze inwoners om ondernemer te worden. We willen een inspirerende omgeving creëren, zoals Eindhoven heeft gedaan met het terrein Strijp.

Dit voorstel werd besproken in de commissievergaderingen Financiën en Economische Zaken van 14 januari 2015. Ons voorstel haalde het niet. Hoewel de overige partijen in de raad hun waardering uitspraken voor het genomen initiatief, twijfelden ze aan de rol van de overheid hierin. Wij zijn van mening dat de markt onvoldoende inspeelt op de groep startende ondernemers en dat er een rol ligt voor de gemeente om ondernemerschap aan te jagen.

Tegelijkertijd deden de partijen de handreiking om er met elkaar eens over na te denken wat we voor de groep startende ondernemers kunnen doen. De Dorpspartij pakt die bal graag op. Daarvoor doen we ook een beroep op jullie. Waar heb jij behoefte aan om van jouw idee een goed lopend product / dienst te maken? Welke rol kan de gemeente hierin spelen? Moeten we een Strijp G-B maken?

We horen het graag. Laat het ons weten via bart.vanoort@raad-gemert-bakel.nl

Namens de fractie Dorpspartij,

Cor Verhoeven
Bart van Oort