Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Splitsen van boerderijen geeft nieuwe mogelijkheden

Ons buitengebied is in verandering. Was ons buitengebied in het verleden het domein van land- en tuinbouw, steeds meer zien we een vermenging met andere bedrijvigheid, wonen en recreatie. Steeds meer landbouwbedrijven houden er vrijwillig of gedwongen mee op. Er is geen opvolging, het bedrijf is te klein, en heeft geen verdere ontwikkelmogelijkheden of simpelweg geen toekomstmogelijkheden door de lage marges en overheidsmaatregelen.

Hierdoor komen steeds meer boerderijen beschikbaar die wellicht een woonbestemming kunnen krijgen. Dit geldt als zij tenminste niet in de nabijheid van een ander agrarisch bedrijf liggen, waardoor deze belemmerd wordt in zijn bedrijfsvoering.

Sommige boerderijen met woonbestemming kunnen zelfs gesplitst worden in twee wooneenheden. Dit heeft diverse voordelen.

  1. Vader en moeder kunnen langer blijven wonen, omdat zoon of dochter er naast wonen en mantelzorg kunnen verlenen als nodig;
  2. We creëren nieuwe en extra woningen wat bijdraagt aan het oplossen van de woningnood;
  3. Geen extra verstening in het buitengebied, maar wel meer woningen;
  4. De beeldkwaliteit van de boerderijen en omgeving wordt verbeterd, omdat de woningen landschappelijk ingepast moeten worden.

Echter om een boerderij te kunnen splitsen in meerdere woningen moet deze een beeldbepalende waarde hebben als cultuurhistorisch object. Dit is een voorwaarde die de provincie stelt en waar strak aan wordt vastgehouden. Hieraan willen wij als Dorpspartij ook niet aan tornen, maar het probleem is dat lang niet alle boerderijen op cultuurhistorische waarde zijn getoetst. Dit betekent dus dat deze niet gesplitst mogen worden, terwijl ze misschien wel beeldbepalend zijn. De gemeente Gemert-Bakel weet wel welke woningen een beeldbepalende status hebben, maar weet niet welke boerderijen er niet getoetst zijn en of deze dus alsnog een beeldbepalende titel zouden kunnen krijgen.

Het alsnog laten toetsen van een boerderij door de eigenaar is altijd mogelijk, maar dit levert veel bureaucratie op, kost tijd, geld en frustratie blijkens de praktijk.

De Dorpspartij heeft dan ook voorgesteld om met de Heemkundekringen Bakel & Milheeze, Rips en Gemert in overleg te gaan of zij in beeld kunnen brengen welke boerderijen er nog niet getoetst zijn.

Kijk welke eigenaren dit alsnog door de Heemkundekringen willen laten doen en dit alles natuurlijk op basis van vrijwilligheid. Wie niet wil, ook prima.

Op deze wijze kunnen we extra woningen creëren in het buitengebied zonder extra verstening en zonder al te veel bureaucratie. Meer woningen waarbij de cultuurhistorie in stand word gehouden en landschappelijk ingepast worden, wat recht doet aan de omgeving waarin zij staan. Hiervoor willen wij ons als Dorpspartij inzetten. Wij zullen in de komende gemeenteraad dan ook met een concreet voorstel komen.

Namens de fractie Dorpspartij,

Toon Coopmans