Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Parochiehuis Bakel serieuze optie voor Dorpspartij

Bakel is binnen de gemeente Gemert-Bakel de enige kern zonder een officiële Multifunctionele Accommodatie (MFA). Momenteel worden er binnen Bakel besprekingen gevoerd met verenigingen en andere belanghebbenden of er voldoende draagvlak binnen Bakel is om te komen tot een MFA in het centrum. Zoals u hebt kunnen lezen wil het gemeentebestuur van Dorpspartij en CDA hier geld voor gaan reserveren. De Dorpspartij is blij dat er eindelijk in Bakel geïnvesteerd gaat worden. Eerder hebben we in de krant kunnen lezen dat wethouder De Ruiter heeft aangegeven dat het Parochiehuis te ver uit het centrum gelegen zou zijn en daarmee niet voor de hand liggend als MFA.

De Dorpspartij is van mening dat het Parochiehuis Bakel wel alles in zich heeft om met een verbouwing en vergroting, de MFA van Bakel te zijn. Het Parochiehuis is een prachtig gebouw en een van de laatste monumentale panden in het centrum. Het gebouw vervult in feite al jaren de functie van MFA binnen Bakel.

Het Parochiehuis, een eigentijds theater met een eigen karakter, ontmoetings- en vergadercentrum voor iedereen, voor alle gelegenheden, gelegen in het centrum, gemakkelijk bereikbaar en volop parkeergelegenheid bij de kerk.

Is het Parochiehuis voldoende groot om meerdere en grotere verenigingen te herbergen? Het antwoord hierop is nee. Maar zijn we daar in Bakel daar dan ook na op zoek? Zijn we op zoek naar een gebouw of MFA wat alle andere horecagelegenheden in Bakel leeg trekt? De Dorpspartij denkt van niet. Biedt ondernemers en verenigingen de ruimte. Zij zorgen voor de levendigheid. Een Parochiehuis met een iets grotere zaal en zeker een groter podium maakt het voor andere grotere verenigingen mogelijk om hier mooie uitvoeringen te geven als hun eigen honk dit niet toelaat. De functie van het Parochiehuis wordt daarmee verbreed en de overige horeca behoudt haar verenigingen en bestaansrecht.

Er moet dus serieus onderzocht worden of het Parochiehuis met een kleine uitbreiding van de zaal en podium en natuurlijk met respect voor het monumentale gebouw kan fungeren als MFA voor de verenigingen in Bakel. Het gaat immers niet alleen over het huisvesten van verenigingen, maar vooral om het verbinden door verenigingen.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Toon Coopmans