Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Oversteken Zuid- en Oost-Om Gemert verdwijnen als het aan de provincie ligt

De provincie Noord-Brabant heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige mobiliteitsontwikkelingen voor de komende 20 tot 30 jaar op de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten.

De knelpunten zijn eerder in kaart gebracht en nader onderzocht. Hiervoor heeft de provincie nu oplossingsrichtingen bedacht, waarop inwoners en belanghebbenden tot en met 29 maart 2021 kunnen reageren. Per locatie wordt er vanuit de provincie nu een oplossingsrichting voorgesteld.

De Dorpspartij roept u op om te reageren op de voorstellen die de provincie doet. Zo ligt er een voorstel om diverse oversteken met de N272 te verwijderen. Zo verdwijnt in de plannen de oversteek Groenendaal definitief en komt er in de plaats van de oversteek Eeuwsel (vanaf wijk de Paashoef binnendoor naar DeMortel, zie foto) een fietstunnel. Het opheffen van deze oversteken heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wij willen echter wel, dat in de plannen voldoende doorsteken vanuit Gemert naar het buitengebied beschikbaar blijven voor recreatief fiets- en wandelverkeer. Zo staat aan de Eeuwsel een fietstunnel ingetekend, hierbij moet wel duidelijk worden gemaakt aan de provincie dat deze ook beschikbaar moet zijn voor voetgangers. En er moet een doorsteek beschikbaar blijven via of de rotonde West-om richting Broekstraat of ter hoogte van de Groenendaal. Als Dorpspartij hebben we hierover al vragen gesteld aan de gemeente en de provincie.

Opmerkelijk is dat de provincie in de plannen aangeeft dat de kruising Heijtsveld geen aanpassing behoeft, omdat de verkeersveiligheid hier niet opweegt tegenover de maatschappelijke kosten. In de spits is dit een lastig oversteekpunt en op sommige momenten zelfs levensgevaarlijk, vanwege de opdraaiende automobilisten vanaf het Heijtsveld op de Zuid-Om. Een invoegstrook zou hier toch mogelijk moeten zijn.

Tot slot wordt er weinig gezegd over de Beekse Brug, behalve dat het plan is om naast deze brug een fietsbrug aan te leggen. Voor de automobilist wordt er geen echte oplossing aangedragen. Een halve oplossing vanuit de provincie én onvoldoende voor de bereikbaarheid van onze regio.

Daarom, doen wij een beroep op u. Denk mee als inwoner en reageer op de plannen. Op de website van provincie kunt u alle plannen inzien, stemmen en reageren op de diverse stellingen over de aanpassingen die de provincie voorstelt. Laat uw stem als inwoner of belanghebbende horen! De aanpassingen hebben niet alleen nu gevolgen, maar voor de komende tientallen jaren. Stem uiterlijk 29 maart 2021 via: https://wegen.brabant.nl/n272-n615

Namens de fractie Dorpspartij,

Sven van der Meer en Henk van Eck