Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Op bezoek in De Mortel, Milheeze en De Rips

Afgelopen maandag 4 juni, maandag 18 en dinsdag 19 juni was de Dorpspartij bij de openbare vergaderingen van het dorpsoverleg De Mortel, dorpsoverleg De Rips en het dorpsoverleg Milheeze. Dat doen we, omdat we het belangrijk vinden om rechtstreeks van de inwoners te horen wat er speelt. Op deze manier horen we waar mensen dagelijks tegenaan lopen of een idee hebben hoe iets beter kan. We kunnen daardoor beter de verbinding leggen tussen de praktijk en de voorstellen die we behandelen in het gemeentehuis.
Wat speelt er in De Mortel?
Hier hebben de inwoners zelf de speeltuintjes aangepakt. Een geweldige klus waar met de ondersteuning van het hele dorp een prachtresultaat is neergezet. Volop buitenspelen dus voor de Mortelse kinderen.
Daarnaast was er uitleg over de aanpak van de Dr. De Quayweg. Er worden 3 scenario’s voorbereid voor de herinrichting van de weg en fietspad.
Wat speelt er in Milheeze?
In Milheeze buigen woningcorporatie Goed Wonen zich samen met de Zorgboog over de toekomst van verzorgingshuis De Berken. In het nabijgelegen Klooster gaat TrendZorg zich vestigen. Zij bieden beschermd wonen aan jongeren vanaf 18 jaar met autisme en licht verstandelijke beperking.
De dorpsondersteuner gaat aan de slag met bewegingsprojecten voor jong en oud in samenwerking met de beweegcoaches. Daarnaast kijkt zij naar de behoeften van de 20 jeugdigen die als leerling vanuit Milheeze naar het speciaal onderwijs gaan.
De werkgroep Speelvoorzieningen heeft op een drietal locaties in het dorp nieuwe speelveldjes met toestellen aangelegd. Ook hier een geweldig resultaat vanuit de inwoners zelf. Millus kan buiten vooruit.
Wat speelt er in De Rips?
Vooral veel vliegen. De Rips heeft – niet voor het eerst – te maken met een vliegenplaag. Er wordt volop onderzoek gedaan om te kijken wat de oorzaak is.
In 2024 moeten alle asbestplaten verwijderd zijn van de daken. In onze gemeente een grote opgave, zeker bij de agrarische bedrijven. Er zijn dan ook stimuleringsmaatregelen (gratis naar milieustraat brengen en subsidies) om vervuiling van het buitengebied en illegale stortingen in de natuur te voorkomen.
Dorpsoverleg De Rips heeft een nieuwe voorzitter. Na jarenlange trouwe dienst draagt Albert Knijnenburg het stokje over aan Tonnie Gerrits. Wij wensen Tonnie en het dorpsoverleg veel succes.
We hebben zowel in De Mortel, Milheeze als De Rips veel betrokken inwoners gezien die zich inspannen voor een veilig, leefbaar en zorgzaam dorp. Dat verdient waardering vanuit onze kant, ga er vooral op deze wijze mee door!
Wij gaan door met onze bezoeken bij verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Mogen we uw initiatief/onderneming zeker niet missen? Laat het ons weten! info@dorpspartij.nl
Fractie Dorpspartij