Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Op bezoek bij “Ontmoeting in de wijk”

In ‘Boelthiek’ aan het Gerardusplein in Gemert zit sinds enkele jaren een laagdrempelig ontmoetings-en activiteitencentrum. Het initiatief kwam vanuit de wens vanuit GGZ -Oost Brabant om een ontmoetingsplek voor kwetsbare mensen met psychische problematiek op te zetten voor ontmoeting en dagbesteding in de wijk. Juist een plek waar de problemen niet centraal staan maar gezonde ontmoetingen.

Ze zoeken meer aansluiting bij bestaande netwerken en reguliere/maatschappelijke instanties waardoor ook inwoners met psychische klachten kunnen meedoen in de maatschappij. Enkele voorbeelden zijn: de activiteiten die in de wijk georganiseerd worden door dorpsondersteuners. Zoals bewegen op muziek in Speeltuin het zonnehoekje en Repaircafe Gemert/Laarbeek.

De activiteitenbegeleider in de persoon van Marloes Claassen is contactpersoon, vraagbaak en steun voor deze mensen die buiten het dagdeel op de donderdagmiddag, ook bij deze en andere organisaties activiteiten doen.

Ze geeft aan dat deze ontmoetingsplek ook voor een bredere doelgroep bedoeld is, denk aan mensen met bijvoorbeeld eenzaamheidsproblematiek, mensen met een verstandelijke handicap (zoals vanuit stichting ORO) of wellicht inwoners van Gemert-Bakel die andere mensen willen ontmoeten. Het is laagdrempelig en men kan er met of zonder indicatie terecht en gewoon binnenlopen. Een kopje koffie drinken, aansluiten bij een tekencursus of meedoen aan een workshop rondom een gekozen onderwerp is dan invulling van zo’n middag.

Ilse Reinders (teamleidster van GGZ in de Wijk) benadrukt ook het belang van zo’n ontmoetingsplek in de wijk waarbij er vooral een beroep gedaan wordt op wat mensen juist wel kunnen in bepaalde activiteiten en rollen ondanks hun beperkingen. Dus uit gaan van de gezonde krachten die iemand heeft. Afhankelijk van de vraag van wat mensen willen en kunnen kan er ook de verbinding gemaakt worden naar vrijwilligerswerk (via de LEV-groep) of richting trajectbegeleiding naar werk via een trajectbegeleider verbonden aan de GGZ.

Merel Akkers, coördinerend verpleegkundige, onderhoud contact met de gemeente en zij gaat met name over de inschatting wat er nodig is aan zorg voor bepaalde mensen uit deze doelgroep. Zij overlegt met de WMO –consulent vanuit de gemeente over de WMO-indicatie als er meer ondersteuning nodig is. Ze heeft te maken met mensen in beschermde woonvormen of mensen die woonbegeleiding nodig hebben in hun thuissituatie . Daarnaast zijn er ongeveer 150 mensen binnen onze regio die via het zogenaamde ,,FACT-team” van de GGZ hulp nodig hebben gezien hun psychische/ psychiatrische klachten.

Belangrijk om te noemen bij een initiatief als ‘Ontmoeting in de wijk’ is dat je hiermee veel meer ondersteuning lokaal bied wat nodig is in plaats van dure zorg/behandeling die vaak een tijdelijk karakter heeft. En mensen ervaren dat ze onderdeel zijn van onze samenleving en er toe doen.

Kortom; een reden om met een delegatie van de Dorpspartij om daar op bezoek te gaan en dit onder de aandacht te brengen. Iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij …

Namens de Dorpspartij,

Henk van Eck