Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

“Ons” kasteel

Afgelopen donderdag 8 november 2018 stond het kasteel op de agenda van de gemeenteraad. Dit met als doel om de kaders vast te leggen wat er mogelijk is in de plannen voor herontwikkeling door de projectontwikkelaar BL Huisvesting.
Vele Gemertenaren volgen dit proces al lang en er is al veel tijd overheen gegaan voordat het duidelijk gaat worden wat er met “ons” kasteel kan en mag gebeuren. Voor ons als Dorpspartij geldt dat zeker ook! Veel Gemertenaren bewaren goede herinneringen aan de tijd dat het kasteel, toen de mooiste plek van Gemert nog toegankelijk was voor iedereen. Een wandeling door de kasteeltuin en het bewonderen van het 600 jaar oude kasteel was heel gewoon. Tot er in 2010 het slot er op ging en de leegstand een feit was en ons kasteel met de mooie tuin niet meer te bezoeken was. Een slapend kasteel maar wat wel langzaam aan het vervallen was door de leegstand. Tussendoor de mislukte pogingen om het weer tot leven te brengen, omdat het moeilijk is om zo’n monumentaal complex, waaraan allerlei voorwaarden aan verbonden zijn, goed over te nemen. En het kasteel was en is eigenlijk ook van “ons” zoals wij het als Gemertenaren het beschouwen en we hebben ook onze ideeën over hoe we het willen behouden. Voor ons en de generaties hierna.
Terug naar wat de plannen betreft van de BL Huisvesting; die durft het aan om het historisch complex over te nemen! Het moet voor BL Huisvesting een rendabel plan zijn met een verdienmodel. Voor de gemeente en de gemeenschap van “ons” kasteel moet het plan verantwoord zijn vanuit allerlei inzichten. Dit vraagt van alle partijen een realistische visie om dit plan te laten slagen. Uitgangspunt moet zijn dat het kasteel weer gaat “leven” en een toekomst heeft. Het kasteel heeft immers in de 600 jaren van haar bestaan al veel veranderingen door gemaakt. De huidige ontwikkelingen passen dan ook in de evolutie van het kasteel. Die veranderingen moeten weloverwogen tot stand komen, waarbij het historisch perspectief een belangrijk uitgangspunt is.
Kaders
Verschillende deskundige adviesorganen hebben hun visie over de plannen gegeven, wat geresulteerd heeft in de besluitvorming vanuit het college. Aan de gemeenteraad werd de vraag gesteld of zij zich kunnen vinden in het standpunt. Kort samengevat wat de kaders zijn waar BL Huisvesting nu mee aan de slag kan om een totaalplan te maken:
• Op het Hopveld geen woningbouw.
Parkeerterreinen ten westen ommuurde tuin, gaat niet gebeuren. Landelijk “open” karakter kasteel behouden;
Locatie Poortgebouw: Mogelijke bouw twee kleine vleugels; maximaal 7 bij 12 meter, en 4 meter hoog.
Locatie Jezuietenvleugel: kleine aanbouw aan de achterkant, voorkant blijft intact.
Locatie kapel: Slopen van de kapel is voorstelbaar.
Locatie Refter: Slopen kan. Tevens ook Verbinding Ridderplein: wel ontsluiting via een aangepaste brug, enkel voor bevoorrading en hulpdiensten, fietsers en voetgangers.
Ommuurde tuin: beperkte woningbouw met parkeervoorziening (ondergronds?)
Locatie bomen carré (tuin): maximaal 1/3 van het veld voor bouw van een orangerie (geen traditionele woonvoorziening) met een bescheiden hoogte;
De landbouwgronden: Bebouwing van de landbouwgronden is niet mogelijk. Dit is uniek als plek in Nederland omdat het kasteel vanaf die zijde een landelijke opkijk heeft en toch aan de andere kant tegen het centrum ligt. Voor de beleving van kasteel Gemert is dit een belangrijk gegeven.
Locatie de Haag: Het College vindt bebouwing op De Haag denkbaar vanwege de fysieke en visuele afscheiding van de rest van het landbouwgronden, daar zit wat in. Als Dorpspartij waren we van mening dat openheid van het unieke landelijke zichtgebied op het kasteel belemmerd zal worden. Dus bij voorkeur geen bebouwing.
Punt van aandacht, parkeren: De te verwachten verkeersbewegingen en parkeren zijn op dit moment niet in kaart gebracht. Dit is ook mede afhankelijk van hoe het totaalplan eruit gaat zien waarmee de projectontwikkelaar nu aan de slag gaat en daarmee terugkomt naar de gemeenteraad.
Na zoveel jaren van discussiëren en plannen maken zijn wij blij dat er uiteindelijk een steeds definitiever plan gaat komen voor “ons kasteel” en dat we daar weer toegang tot gaan krijgen want het heeft al te lang geduurd…

Sterk op de inhoud.

Namens de fractie Dorpspartij,
Henk van Eck