Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Een nieuwe Berglarenschool en een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg

De Dorpspartij vindt dat het hoog tijd wordt voor een nieuwe Berglarenschool. Een school die niet alleen school is, maar tevens een multifunctioneel centrum. Die bijvoorbeeld ook een ontmoetingscentrum voor mensen uit de wijk kan zijn en een steunpunt voor zorgvragen. Daarnaast vindt de Dorpspartij ook een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg belangrijk.

Tijd voor een werkbezoek
Om te weten wat er op dit terrein al in beweging is, bracht een aantal leden van de Dorpspartij een bezoek aan stichting GOO. GOO is in onze gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en kindcentra. We spraken hier met de bestuurders. Over de huisvesting, de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg en ook over de voortgang van de buurtsportcoaches.

Onderwijshuisvesting
GOO is bezig met een nieuwe visie op huisvesting en opvang, waarbij meer het belang van de kinderen centraal staat in plaats van het geld. De Dorpspartij vindt dat een goede ontwikkeling.
GOO ziet ook een terugloop van het aantal leerlingen op een aantal scholen (met name in de kleine kernen). Dit betekent dat er goed nagedacht moet worden over hoe de gebouwen toekomstbestendig kunnen worden gemaakt of gebruikt. Het meest actuele voorbeeld daarvan is de Berglarenschool. Hier werkt GOO aan plannen voor een nieuw gebouw. De plannen zijn eind 2018 klaar. Duidelijk is, dat er een totaaloplossing van Hummeloord (kinderopvang), de oude delen van de Berglarenschool en de tegenover gelegen gymzaal moet komen.

Verbinding onderwijs-jeugdzorg
Voor de leerlingen die wat meer moeite hebben binnen het regulier onderwijs is het belangrijk dat er een goede verbinding is tussen onderwijs en jeugdzorg. Hiervoor zijn er korte lijnen tussen de opvoedondersteuners van de gemeente met de intern begeleiders op iedere school en de wijkagent noodzakelijk. De verbinding met de jeugdzorginstellingen is nog voor verbetering vatbaar, omdat privacyregels een open communicatie lastig maken. Daar moet dus nog wat aan gebeuren.

KluppluZ
Mooi is ook het initiatief van KluppluZ op de Stroom in Gemert. Hier krijgen kinderen in hun eigen omgeving passende begeleiding en ondersteuning. Zo hoeven ze niet meer iedere dag met een busje naar Helmond of Eindhoven, maar kunnen ze gewoon in Gemert-Bakel blijven.

Buurtsportcoaches
Omdat bewegen voor jeugd erg belangrijk is, heeft GOO samen met de gemeente geïnvesteerd in het bevorderen van bewegen, door twee buurtsportcoaches aan te stellen. Leerkrachten wordt geleerd hoe ze beter gymonderwijs kunnen geven en activiteiten voor alle kinderen na school worden opgestart. GOO is erg positief over de buurtsportcoaches, zodat deze voor wat de Dorpspartij betreft moeten blijven.

Wat wil de Dorpspartij?
De Dorpspartij is voor duurzaam gebruik van gebouwen in zijn algemeenheid en dus ook voor onderwijsgebouwen. Daarnaast vinden we het hoog tijd voor vernieuwing van de Berglarenschool. De Dorpspartij juicht het dan ook toe dat eind 2018 de plannen klaar zijn voor de “ Berglarenschool nieuwe stijl” . Ook de buurtsportcoaches moeten blijven en is het zaak dat er geïnvesteerd blijft in een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg!

Fractie Dorpspartij
info@dorpspartij.nl