Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Milheeze: een nieuw centrum met hopelijk een groen hart

In Milheeze is men voortvarend aan de gang met de centrumplannen.

Het is nog maar amper twee jaar geleden dat de plannen het daglicht zagen.

Milheeze is het voorbeeld hoe je er samen de schouders onder kunt zetten om iets te verwezenlijken.

Wel is er enige ruis geweest bij de publicatie van een artikel van Stichting Goed Wonen enkele weken terug dat zij al concrete plannen hadden voor woningbouw in de Pastorietuin. Inmiddels is de lucht alweer geklaard en is gebleken dat de woningbouwstichting iets te voortvarend was.

Natuurlijk, bij zulke grote plannen komt er altijd wel wat ruis op de lijn. Dit is ook geen probleem als men dit zoals hier is gebeurd direct onderkent en er naar handelt.

Wel heeft het de vinger op de zere plek van de centrumplannen gelegd.

Hoe mooi de gepresenteerde plannen tot nu toe ook zijn, het gaat wel ten koste van heel veel groen. Een groene omgeving is in de dorpsenquête echter als een duidelijk aandachtspunt aangegeven door de inwoners van Milheeze.

De Pastorietuin die er nu behoorlijk verwilderd bij ligt kan in de nieuwe centrumplannen een hele mooie groene verbindingszone worden met wandelpaden en bankjes. Deze paden kunnen gebruikt worden door de kinderen die vanuit de Pastoor Boeijenstraat naar school lopen. Ook is het een veilige route vanuit de school als men met de kinderen naar de speeltuin loopt. Daarmee blijven ze weg van de drukte die zal ontstaan bij het nieuwe centrum waar de winkel en het extra parkeren een kind onvriendelijkere omgeving creëert. Het is ook een veilige route voor ouderen die naar de Schans lopen. Het kan een ontmoetingsplaats worden waar kinderen kunnen spelen en volwassenen met elkaar in contact komen.

Ook de kermis en kindervakantieweek kan gewoon op de huidige plaats blijven. Of willen we deze verbannen naar het evenemententerrein aan de Bocht?

Een nieuw centrum met een vernieuwde Schans, gymzaal en nieuwe dorpswinkel met een groen hart in de Pastorietuin. Het kan allemaal in Milheeze als men dit wil. Tegelijkertijd kunnen we dan ook aan de klimaatopdracht doen. We zullen ergens met het water moeten blijven, nietwaar? We hopen dat Milheeze de juiste keuze gaat maken en gaat voor een nieuw centrum met een groen hart in de Pastorietuin.

En ja, natuurlijk moeten er ook betaalbare woningen in Milheeze gebouwd worden. Gelukkig wordt er dit jaar begonnen met bouwplan de Berken, maar gezien de belangstelling is dit plan zo verkocht. De locaties in Milheeze zijn er. Het is aan het nieuwe college om snel en daadkrachtig door te pakken en nieuwe woningbouwplannen te ontwikkelen. De Dorpspartij is er klaar voor om deze uitdaging samen met de inwoners aan te gaan.

Toon Coopmans

Dorpspartij