Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Metropool Regio Eindhoven: ver weg, maar toch dichtbij

De Metropool Regio Eindhoven is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Eindhoven, waar ook de gemeente Gemert-Bakel deel van uit maakt. Een ver van mijn bed show denkt u wellicht. Dat is ook begrijpelijk. Veel zaken worden geregeld achter de schermen. Vandaar dat de Dorpspartij het belangrijk vindt om u kort door de Metropool Regio Eindhoven te leiden. De Metropool Regio Eindhoven is belangrijker dan u misschien denkt. Het zorgt voor verbinding tussen alle gemeenten op vier belangrijke thema’s: economie, mobiliteit, energietransitie en transitie  landelijk gebied.

Om te beginnen met economie, Zuidoost Brabant staat wereldwijd bekend als een regio met hoogwaardige technologie, waar bijzondere producten gemaakt worden die over de hele wereld worden gebruikt. Ook bedrijven in Gemert-Bakel pikken hun graantje mee van deze ontwikkeling, bijvoorbeeld als toeleverancier voor de grote bedrijven. Binnen Metropool Regio Eindhoven is ook een stimuleringsfonds aanwezig waar ondernemers, dus ook uit Gemert-Bakel, gebruik van kunnen maken voor de ontwikkeling van innovaties.

Ten tweede, mobiliteit. Mobiliteit gaat over de gemeentegrenzen heen en is breed. Binnen de Metropool Regio wordt gewerkt aan goede bereikbaarheid binnen de regio, verkeersveiligheid maar ook aan internationale verbindingen.

Als derde thema staat de energietransitie. Een hot item in deze tijd, waar duurzaamheid en klimaatproblematiek hoog op de agenda staan. Energiebesparing draagt daar positief aan bij. De regio wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat is een hoog ambitieniveau! Er wordt nu gewerkt aan een Regionale Energiestrategie, afgekort RES. Alle regio’s in Nederland zijn bezig met de RES om gezamenlijk te komen tot duurzame oplossingen voor energiegebruik. Denk hierbij aan, zonneparken, aardwarmte en windmolens. De RES wordt opgesteld in samenwerking met inwoners, bedrijven en energieleveranciers.

Tenslotte het thema transitie landelijk gebied. Voor Gemert-Bakel als agrarische gemeente een belangrijk thema. We zien dat het aantal agrarische bedrijven binnen onze gemeente afneemt. Dat heeft grote gevolgen voor het buitengebied. Er ontstaat leegstand, en wellicht verpaupering. Ook speelt het landelijk gebied een belangrijke rol als je kijkt naar de energietransitie; zonneparken en windmolens zullen ergens in het gebied een plaats moeten krijgen. Voor een betere luchtkwaliteit is het landelijk gebied ook belangrijk. Samenwerking met de ondernemers is van belang om uitstoot te reduceren. Kortom, een mooi en gezond landelijk gebied is een belangrijke slagader binnen de regio. Wethouder Anke van Extel is trekker van dit thema.

Zoals u kunt lezen is de Metropool Regio Eindhoven met veel ontwikkelingen bezig. Naast deze inhoudelijke uitdagingen, is het ook een belangrijk strategisch orgaan. De Metropool Regio Eindhoven draagt zorg voor een wereldwijde uitstraling, maar ook bij de Rijksoverheid is zij een belangrijke gesprekspartner. Zij slagen erin om subsidies binnen te halen, zodat de regio nog beter ontwikkeld kan worden.

Je kunt het als gemeente niet alleen. Het is belangrijk om samen te werken, daar heeft de Metropool Regio Eindhoven een belangrijke rol in.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Rens de Haas