Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Meer woningen nodig in levendig Bakel

Het stedenbouwkundig plan “Herinrichting centrum Bakel” is op 30 januari 2020 door de raad vastgesteld, met enkele wijzigingen in het plan zodat het nog meer aansluit op wat de inwoners van Bakel willen. Maar naast een nieuw levendig centrum is er meer nodig in Bakel.

Eerst even een terugblik op de raad van 30 januari. De Dorpspartij heeft samen met CDA en Sociaal Gemert-Bakel twee moties en een amendement ingediend die door de voltallige raad zijn overgenomen. Hiermee wordt het plan op de volgende onderdelen gewijzigd of aangevuld:

  1. Er komt een parkeerplan, zodat er meer parkeermogelijkheden komen in het centrum en in de directe omgeving;
  2. Voor de Schoolstraat komt een herinrichtingsplan waarbij veiligheid, doorstroming en vergroening de uitgangspunten vormen. De veiligheid bij basisschool De Bakelaar wordt in dit herinrichtingsplan meegenomen;
  3. De vraag of er een gemeenschapshuis (MFA) moet komen in Bakel wordt verbreed. In de vraagstelling wordt nu uitdrukkelijk meegenomen of verenigingen ook gehuisvest willen worden in een MFA of alleen bij gelegenheid daarvan gebruik willen maken en hun eigen honk willen behouden. Deze aanvulling kan van invloed op de ruimtebehoefte en daarmee ook de locatiekeuze.

Daarnaast wordt op initiatief van de Dorpspartij gekeken of de pinautomaat verplaatst kan worden. Dit geeft minder verkeersbewegingen op het Wilbertsplein en maakt het pinnen hopelijk ook veiliger. Natuurlijk is het de bank, en niet de gemeente, die uiteindelijk bepaalt of de automaat verplaatst wordt.

Een grote wens van Bakel gaat met dit herinrichtingsplan in vervulling maar voor een levendig dorp is er meer nodig dan alleen een mooi centrum.

Waar Bakel vooral ook behoefte aan heeft zijn meer woningen. Woningen voor starters, maar ook naar seniorenwoningen is grote vraag. In Bakel liggen er diverse inbreidingslocaties die op enig moment beschikbaar komen. Deze locatie gaan kansen creëren voor starters en senioren. De Dorpspartij roept het college op om actief in overleg te gaan met eigenaren van dergelijke panden en gronden. Kijk waar en hoe je als gemeente eigenaren behulpzaam kunt zijn bij bijvoorbeeld planvorming, bestemmingsplanprocedures of invulling openbare ruimte. Dit alles kan van invloed op de snelheid waarmee men met planvorming wil beginnen en de snelheid waarmee men van start kan gaan. De locaties zijn er en de vraag is groot.

Bakel is een mooi dorp met mooie mensen. Laten we dan ook zorgen dat Bakelnaren in Bakel kunnen blijven wonen.

Sterk op de inhoud!

Namens de fractie Dorpspartij,

Toon Coopmans