Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Maak van Proeftuin Elsendorp een succes door alle bedrijven een toekomstperspectief te bieden

In de commissie Ruimte en Mobiliteit van 30 november 2022 werd besloten om het Bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp voorlopig nog niet vast te stellen.
Het doel van dit bestemmingsplan was om extra beleidsruimte te creëren voor stoppende boeren in Elsendorp die hun stallen voor andere doeleinden dan veehouderij wilden inzetten zoals recreatie, bedrijvigheid, dagbesteding om zo de leefbaarheid te verbeteren.
Een goed streven maar een meerderheid van de commissie vond echter dat er nog te veel onduidelijkheden omtrent het gebiedsfonds waren en er te weinig toekomstperspectief was voor land- en tuinbouwbedrijven die hun bedrijf door wilden zetten.

Na dit besluit is de Dorpspartij benaderd door enkele initiatiefnemers uit Elsendorp die teleurgesteld waren in het op de langere baan schuiven van het bestemmingsplan.
In gesprekken met deze initiatiefnemers hebben wij aangegeven dat uitstel geen afstel betekent, maar dat bij doorgaan van de plannen die er nu liggen, er zoveel
bezwaren zouden komen dat er de komende jaren ook niks gebeurt in Elsendorp omdat we dan alleen maar bezig zijn met het voeren van rechtszaken.

In de ogen van de Dorpspartij is Proeftuin Elsendorp nog steeds op korte termijn realiseerbaar wanneer er meer perspectief komt voor land- en tuinbouwbedrijven die willen verduurzamen met dien verstande, dat er meer vanuit het gebiedsfonds in het buitengebied geïnvesteerd wordt voor verduurzaming, aanpak van verpaupering en er meer initiatieven komen om de biodiversiteit te verbeteren en klimaatmaatregelen om verdroging tegen te gaan.

Het is zaak dat we naast de stoppers ook de ondernemers die hun bedrijf door willen zetten koesteren en de ruimte geven om te verduurzamen. De huidige situatie in de wereld maakt ook duidelijk dat we ons niet afhankelijk moeten laten maken door andere landen. Voor diegenen die hun bedrijf duurzamer willen maken, moeten de regels dat dan natuurlijk niet in de weg staan. We moeten ervoor zorgen dat diegene die willen stoppen en diegene die doorgaan beiden hun mogelijkheden behouden om een duurzame boterham te kunnen verdienen waarbij we tegelijkertijd de biodiversiteit en natuur respecteren en verbeteren.

In de commissie heeft de wethouder gevraagd om wensen en bedenkingen met het college te delen. Dat gaan we dan ook doen, zodat we van de Proeftuin als nog een succes kunnen maken.

Namens de Dorpspartij,
Toon Coopmans
Gemeenteraadslid