Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Kwetsbare jongeren doen ook mee

Enkele weken geleden stond er een artikel in het Gemerts Nieuwblad, waarbij De Dorpspartij het belang aangaf, dat er niet bezuinigd mag worden op vroegtijdige schoolverlaters door Senzer (voorheen Atlantgroep).
De Dorpspartij is van mening, dat Senzer deze kwetsbare groep moet begeleiden richting werk en (bij)scholing, zodat zij hun verdere leven lang niet buiten de boot te vallen. Hierop kwam een reactie van Teun Opsteen, docent aan de Korenaer in Deurne. Dit is een school voor jongens en meisjes van 12 tot en met 18 jaar die naar speciaal voortgezet onderwijs gaan. Het artikel sprak hem en zijn collega Hans v Berlo docent aan omdat zij de problematiek herkennen van leerlingen die ondanks inspanningen van instanties toch nog buiten de boot dreigen te vallen. Team Korenaer heeft zich ingespannen voor een leerling uit onze gemeente, die praktisch aan de slag wilde, maar waarvoor de stap naar een vakopleiding te groot is.
Teun komt uit Handel en hij is bekend met de Weyst. De Weyst heeft meerdere functies zoals groepsopvang/trainingen in de weekenden en het verbouwen van biologische groenten. Het is gevestigd in het voormalig Kapucijnerklooster.
Daarnaast werkt de Weyst al sinds 1992 samen met de Reclassering en Kinderbescherming als werkplaats voor alternatieve taakstraf sancties. Verder krijgen ze hulp van vrijwilligers die meehelpen met het onderhouden van de tuinen en het gebouw. De oprichter van de Weyst (sinds 1984) is Sid Bachrach die samen met zijn echtgenote daar woont en werkt als gastheer en begeleider van cliënten op ideologische basis. Teun en Sid zijn met elkaar in contact gekomen en er werd besloten dat de betreffende leerling daar een vorm van stage zou kunnen doen. Maar naast de sociale begeleiding die Sid als geen ander geboden heeft moest er ook iemand gezocht worden die hem vaktechnisch kon begeleiden . Via een dorpsondersteuner (wijkteam) en vanuit de bekendheid met het plaatselijk netwerk werd een vrijwilliger gevonden die deze leerling vanuit zijn specifiek vakgebied met succes heeft begeleid. Algehele stagebegeleiding loopt via de Korenaer via een stage coördinator ( Karel de Lau). Zo worden vanuit professionele hoek en met samenwerking met vrijwilligers de krachten gebundeld.
De Dorpspartij is bij De Weyst op bezoek geweest om dit verhaal te horen. Er ligt een duidelijke vraag en wens om meer van dit soort samenwerkingsvormen van de grond te krijgen. Dit is een mooi voorbeeld van burgerinitiatief of maatschappelijke participatie waarbij netwerken belangrijk is. Niet alles is nu eenmaal niet binnen regels en instanties op te vangen, dan is het mooi om te zien dat burgers eigen verantwoordelijkheid nemen en zorg voor elkaar tonen.
Namens de fractie Dorpspartij,
Henk van Eck
Dorpspartij: sterk op de inhoud!