Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Kort maar krachtig

De laatste raadsvergadering van 2022 zit erop. Hoewel de agenda maar kort was, zijn er toch belangrijke besluiten genomen voor Gemert-Bakel.

Als eerste hebben we de hoogte van de gemeentelijke belastingen en leges vastgesteld. Ten opzichte van dit jaar stijgen deze belastingen – zoals de OZB – maar beperkt, met zo’n 2,3 %. In tijden van hoge inflatie en stijgende energieprijzen is dat een welkome boodschap voor onze inwoners.
Maar ook de toeristenbelasting kwam voorbij en daar was de Dorpspartij minder tevreden over. We hebben namelijk in onze gemeente afgesproken dat de ondernemers in deze branche de naam en adresgegevens registreren van alle personen die in Gemert-Bakel overnachten. Dat moet in een digitaal nachtregister en dat is veel werk voor ondernemers met een accommodatie die geschikt is voor tientallen personen. Te veel werk, vindt de Dorpspartij. Daarom hebben we een amendement ingediend dat er voor zorgt dat voortaan alleen nog maar de boeker van de reservering geregistreerd moet worden. De hele Raad was het hiermee eens en dit amendement is dus unaniem aangenomen.

Het tweede punt van de vergadering ging over het Kindcentrum Berglaren in Gemert. Het gebouw van dit centrum – ook wel de Berglarenschool genoemd – stamt al uit 1959 en is dus flink verouderd. De school is zelfs zo verouderd dat nieuwbouw noodzakelijk is en daarom is er al vorig jaar besloten om geld te reserveren voor een nieuwe Berglarenschool. Tijdens de vorige raadsvergadering kon de volgende stap gezet worden en hebben we als gemeenteraad geld beschikbaar gemaakt voor een zogezegd voorbereidingskrediet. Met dat geld kan de Gemeente samen met Stichting GOO aan de slag om concrete plannen te maken om de nieuwbouw te realiseren.
Helaas was goed onderwijs voor onze kinderen niet bij alle partijen in de Raad het belangrijkste onderdeel bij dit agendapunt. Sommige oppositiepartijen vonden het politieke spel belangrijker en gebaseerd op eigen aannames werd wethouder Steeghs beschuldigd van zaken die helemaal niet zijn gebeurd. Gelukkig bleef een hele ruime meerderheid terecht achter de wethouder staan.

Het politieke jaar 2022 kan afgesloten worden en namens de Dorpspartij wil ik iedereen een fijne kerst en een goed 2023 toewensen.

Namens de Dorpspartij,
Yorick van Lieshout
Gemeenteraadslid