Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Koers houden: Financiën op orde, investeren in goede schoolgebouwen

Afgelopen donderdag behandelde de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar 2022 en de het meerjarenperspectief 2023 t/m 2025. Deze werd unaniem aangenomen.

U weet dat de gemeentefinanciën jarenlang in zwaar weer hebben gezeten. Wij constateren dat de mix van lastenverzwaringen, structurele bezuinigingen, reëel begroten en een verhoging van de gelden uit Den Haag allemaal bij hebben gedragen aan daar waar we nu staan. Een traject dat medio 2010 is ingezet, met keiharde en noodzakelijke ingrepen, heeft zijn vruchten afgeworpen. De spaarpot is goed gevuld, we hebben de afgelopen 10 jaar bijna altijd positieve saldo’s gehad op de jaarrekening, en er is grip op de zaak: de gemeente is in control.

Tegelijkertijd, ben je een gemeente. Je bent er ten gunste van je inwoners en schept algemene voorzieningen, waardoor onze inwoners hier prettig kunnen wonen en leven. Wij hoeven geen gelden op te potten, maar moeten ze doeltreffend en doelmatig investeren in onze gemeenschap.

Daarbij zoeken we de balans tussen het op orde houden en verder verbeteren van de financiële positie, en aan de andere kant investeringen doen in zaken die bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. Voor de Dorpspartij blijven de primaire fundamenten belangrijk: de zorg en onze voorzieningen op gebied van onderwijs, ontmoeting, sport en cultuur. Daar blijven we voor staan.

En we hadden het enkele weken geleden aangekondigd. We zouden met voorstellen komen voor investeringen in goede schoolgebouwen.

In de begroting was al opgenomen de nieuwbouw voor de Berglarenschool (Gemert-Zuid). De vernieuwing van deze school stond al in het verkiezingsprogramma van de Dorpspartij en we zijn blij dat deze nieuwbouw er nu eindelijk kan komen.

De plannen voor de locatie Macropedius (havo/vwo) van het Commanderij College hadden nog niet die plek in de begroting gekregen, die het verdiend. Het gaat hier om veel geld, maar ook om een gigantisch belangrijke voorziening voor ons dorp. Als opleider, als werkgever en als argument om hier te komen wonen. Wij hebben daarom het initiatief genomen een motie op te stellen en deze ingediend samen met CDA, VVD, Sociaal Gemert-Bakel en D66 om nog deze raadsperiode een plan op basis van vervangende nieuwbouw voor te leggen, met daarin een voorkeursscenario, en in de begroting van 2023 het investeringskrediet van Commanderij College, locatie Macropedius, op te nemen. Het college kan dus vooruit om samen met het schoolbestuur plannen te maken.

Daarnaast diende de Dorpspartij een motie in samen met CDA en VVD om meer continuïteit te krijgen in investeringen in schoolgebouwen. Denk hierbij aan uitbreiding/nieuwe locatie in Gemert-Noord als gevolg van de beoogde nieuwe wijk op Doonheide. De motie roept op om voor de komende jaren een meerjareninvesteringsplan te zetten en daarbij opslagen op te nemen voor goede ventilatievoorzieningen in de gebouwen. Voldoende luchtkwaliteit is immers belangrijk voor de gezondheid en prestaties van leerlingen en personeel.

Wij zijn blij dat onze voorstellen voor goede schoolgebouwen op een brede steun in de gemeenteraad konden rekenen.

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort