Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Knopen doorhakken en plannen verwezenlijken!

Afgelopen week is de kadernota besproken in de gemeenteraad.
De kadernota beschrijft wat onze financiële mogelijkheden zijn en welke plannen we ten uitvoer willen brengen in 2024.
De Dorpspartij heeft de volgende prioriteiten voor 2024.

Een visie voor Bakel-zuid, Oldert/Overschot waar diverse initiatieven leven voor de ontwikkeling van bedrijfsskavels, woningbouwinitiatieven, uitbreiding en ontsluiting van bedrijven en woonverkeer.
Daarnaast heeft de voltallige raad het initiatief van de Dorpspartij ondersteund om de verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Venlo weer op de agenda te krijgen. Voor een betere ontsluiting van Gemert en ontlasting van de Beekse Brug ziet de Dorpspartij een doortrekking van de Noord-Om naar de N279 tussen Boerdonk en Keldonk.

Centrumplan Handel dient snel opgepakt te worden om te komen tot woningbouw op het terrein van de Oude Bron waarbij het plein tot de kerk een groene en multifunctionele invulling moet krijgen.
Centrumplan Milheeze moet ook een groenere uitstraling krijgen. Volgens het groen structuurplan is Milheeze de kern met het minste groen en is een parkachtige structuur hier gewenst. De Pastorietuin kan hier mooi voor ingezet worden. Verder wordt er gekeken naar een veilige oversteek voor de schoolkinderen over het Kerkeind.
Centrumplan Bakel moet nog dit jaar weer vlot getrokken worden. Voordat de locatie voor de MFA in de Dorpspstraat aangekocht gaat worden moet duidelijk zijn wat de gewijzigde situatie doordat café het Viltje nu buiten de plannen valt voor gevolgen heeft voor het ontwerp van de MFA. Ook moet er snel duidelijkheid komen wat er met het Parochiehuis gaat gebeuren. Behoudt het de functie die het nu heeft of gaan we er iets anders mee doen.

De nieuwbouw van de Berglarenschool en het Commanderijcollege locatie Macropedius blijft prioriteit behouden bij de Dorpspartij. goed onderwijs is de basis voor een goed toekomst van onze kinderen.
Verder heeft de Dorpspartij het initiatief voor een proef met robotstofzuigers ondersteund om de taken bij de huishoudelijke hulp te verlichten. Ook komt er een onderzoek hoe de vaardigheid voor rolstoelgebruikers te verhogen en gaan we kijken hoe we fietsen beter kunnen stallen in het centrum van Gemert.

U ziet dat we vol ambitie zitten en mocht u ook interesse hebben om mee aan het stuur te zitten van onze mooie gemeente kunt u altijd even contact opnemen.

Als Dorpspartij wensen we verder iedereen een prettige vakantie en zien we elkaar weer in september.

Namens de fractie van de Dorpspartij,
Toon Coopmans

Reageren?
Stuur mij een mailtje!