Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Kansen voor biodiversiteit binnen Gemert-Bakel

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit, ofwel soortenrijkdom, is waaruit onze wereld uit bestaat. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen. In de lucht, in en op de grond en op en in het water. Al deze soorten werken samen in een ecosysteem en zorgen zo voor evenwicht in de natuur.

Binnen de politiek in Gemert-Bakel wordt er veel en vaak gepraat over de slechte staat van de biodiversiteit en dat we deze moeten verbeteren. En daar zit hem dus het probleem. Met de mond wordt er meer biodiversiteit beleden maar als het er op aan komt stemt men anders. Zie de gemeenteraadsvergadering van 2 maart, besluit Kromstraat (klik hier). Hier werd tegen het beleid in een forse verstening in het buitengebied goedgekeurd.
De Dorpspartij is al dat mooi gepraat zat en wil actie zien en wil dat we gebruik gaan maken van de mogelijkheden en kansen die er liggen voor de biodiversiteit. Enkele voorbeelden:

Gemeentelijke compostering
Compost verhoogt het organisch stofgehalte van de bodem en activeert het bodemleven, stimuleert de ontwikkeling van plantendiversiteit en zorgt er voor dat de bodem beter haar vocht vast houdt.
De Dorpspartij wil dat al het groen en snoeiafval binnen onze gemeente wordt gecomposteerd bij één of meerdere loonwerkers binnen onze gemeente. De compost die hiermee vrij komt kan aangewend worden op de land- en tuinbouwgronden binnen Gemert-Bakel. Door dat dit lokaal gebeurt zijn transportkosten lager en door het lokale aanbod is de stimulans ook groter om dit in te gaan zetten.

Bufferstroken
De nieuwe mestwetgeving bepaald dat er naast alle waterhoudende sloten een bufferzone moet zijn waar men geen bemesting en geen gewasbeschermingsmiddelen mag toepassen. Dit alles om uitspoeling naar de sloot te voorkomen. Ook hier zijn kansen voor meer biodiversiteit door bv kruiden- en bloemenstroken aan te leggen in samenwerking met de boer.

De Dorpspartij wil dat er binnen de ‘Proeftuin Elsendorp’ een pilot opgestart gaat worden wat bekostigd gaat worden vanuit het Gebiedsfonds.
De pilot moet betrekking hebben op de volgende punten:

  1. Hoe bufferstroken meer waarde kunnen creëren voor boer en natuur
  2. Alternatieven voor de toepassing van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup op akkerbouwpercelen

Maak van de nood een deugd en laat zien dat we vanuit uitdagingen kansen kunnen creëren voor boer en natuur. Boer en natuur staan niet tegen over elkaar maar met elkaar. De tijd van praten is voorbij. Het is tijd voor actie.

Namens de fractie van de Dorpspartij,
Toon Coopmans