Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Jong (bewegen) is oud gedaan. Beweegtuin Ruijschenberg geopend

Hoeveel doet u per week eigenlijk aan bewegen en waarom is dit belangrijk?
Ooit bij stil gestaan? Jawel, natuurlijk weten we dat bewegen gezond is voor iedereen en dat je door lichamelijk fit te blijven door voldoende beweging dit positief doorwerkt op je hele functioneren. Je hoeft daarvoor niet aan topsport te doen. Bewegen kan op verschillende manieren en dat wordt gestimuleerd.

Vanuit de gemeente zijn dit speerpunten. Op 2 september is de ondertekening geweest van het zogenaamde Lokaal Beweegakkoord door onder andere de gemeente, verschillende onderwijsinstellingen, sportverenigingen en andere organisaties, om de komende 2 jaar hierbij ondersteuning te bieden.
Op 29 september is er een bijeenkomst geweest voor raadsleden over het speel- en beweegbeleid van de gemeente. Tijdens een workshop werd besproken hoe de huidige stand van zaken is qua speel- en beweegvoorzieningen in de gemeente, wat de wensen zijn van de jeugd en hoe integratie tussen culturen en jong en oud bevorderd kan worden.
Kinderen moeten voldoende speel- en beweegruimte hebben en goede speelvoorzieningen om bewegen te stimuleren. Het beleid wordt op ons initiatief opnieuw tegen het licht gehouden en er wordt geïnvesteerd op (vervanging van) speeltoestellen. Ook op de scholen wordt het bewegen en spelen gestimuleerd door de inzet van beweegcoaches.

Op 7 oktober was er de opening van de Beweegtuin Ruijschenbergh. De Beweegtuin is gevestigd in de tuin van Ruijschenbergh en bestaat uit een aantal vrij gemakkelijk te hanteren beweegtoestellen voor ouderen met wat spelelementen daarin. In principe is het voor iedereen leuk. Ondersteuning bij dit bewegen wordt geboden door beweegcoaches vanuit de gemeente, dorpsondersteuners , fysiotherapie en vrijwilligers. Het initiatief om dit op te zetten kwam zo’n twee jaar geleden van Annelies van Cuijk met ondersteuning van Paul Janssen. Annelies werkte tot voor kort in Ruijschenbergh. Paul is de locatiecoördinator.
De gedachte erachter was naast het belang van bewegen, dat dit ook een ontmoetingsplaats wordt voor jong als oud en eenzaamheid doorbreekt.
Annelies heeft daarvoor zo’n €60.000,- verworven via eierenverkoop (11000 stuks per maand !) en door ingeleverde kroondoppen. Daarnaast hebben een aantal sponsoren ook een bijdrage geleverd, zij staan vermeld op het bord bij de beweegtuin. Een geweldige prestatie wat Annelies met behulp van Paul in korte tijd bereikt heeft en waarop ze dan ook heel trots is. En wij ook! Een echt voorbeeld van een burgerinitiatief.

Het is mooi te zien dat het project navolging krijgt binnen onze gemeentegrenzen. In De Mortel en Milheeze is men ook bezig om een beweegruin te realiseren.

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck

Op de foto van links naar rechts: Henk van Eck, Annelies van Cuijk en Paul Janssen