Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Ja, investeren in zwembad. Nee, tegen extra kosten en risico

De Dorpspartij vindt het belangrijk een zwemvoorziening binnen de gemeentegrenzen te hebben. De zwemverenigingen verzorgen zwemlessen voor zeer veel kinderen in onze gemeente. Daarnaast hebben zij hun eigen activiteiten, zoals hun duikteam, en trainingen voor wedstrijdzwemmen. Tot slot is het bad beschikbaar voor recreatief gebruik. Kortom, een zwemvoorziening draagt bij aan goed wonen en leven in Gemert-Bakel. De Dorpspartij wil investeren in een zwemvoorziening. Wij hebben ons tijdens de verkiezingen uitgesproken voor een nieuw zwembad in combinatie met renovatie van de sporthal Molenbroek. We kunnen die ambitie niet waarmaken. Dat doet pijn, maar is gezien de financiële positie van de gemeente wel de meest verstandige keuze.

Sinds de verkiezingen van 2018 is de financiële situatie van de gemeente drastisch gewijzigd. Er is structureel € 1,5 miljoen bezuinigd. Daarnaast hebben we afgelopen jaar keer op keer te maken met nieuwe financiële tegenvallers die we niet kunnen opvangen. In onze spaarpot zit € 0 (nul!) voor financiële risico’s. Dat betekent dat je naast datgene wat je graag wil realiseren, ook scherp moet kijken naar wat er in de portemonnee zit. Die portemonnee is leeg.

Zowel de stukken van De Waterstroom als de stukken van Fitland zijn juridisch en financieel getoetst. Het plan van Fitland geeft juridisch meer zekerheid voor de gemeente zo luidt het advies van de juristen en past financieel in de € 350.000 per jaar die in de gemeentebegroting zit voor zwemmen (€185.000 als jaarlijkse bijdrage in de exploitatie en een mede-investering van de gemeente à € 2,2 miljoen die wordt afgeschreven in 20 jaar). De kosten voor het openhouden van het huidige bad, worden in de Fitlandplannen afgetrokken van de investering. In de Fitlandplannen ligt het risico voor overschrijdingen bij het bedrijf en niet bij de gemeente.

Bij plan Waterstroom betaalt de gemeente naast de € 350.000 per jaar, nog extra kosten. Voor een voorbereidingskrediet à € 50.000, bouwrijp opleveren van het terrein à circa € 50.000 en het openhouden van het huidige bad à € 400.000. De garantiestelling in het plan van de Waterstroom bevat nog allerlei voorbehouden zo blijkt uit de toelichting. Een voorbeeld, als de kosten na de ontwerpfase van het plan hoger zijn dan nu bekend, dan kan de financier afzien van de garantstelling. Dit levert extra risico’s op voor de gemeente.

De initiatiefnemers van De Waterstroom verdienen waardering voor de vasthoudendheid en ambitie die zij hebben getoond voor een nieuw zwembad. Hoe graag we ook een nieuw zwembad willen, de gemeente kan het gewoon niet betalen en de risico’s voor de gemeente zijn te groot. We hebben het geld hard nodig voor zaken als zorgvoorzieningen en onderwijshuisvesting.

We tellen onze zegeningen. Gemert-Bakel houdt haar zwembad binnen de gemeentegrenzen, het zwembad wordt geheel vernieuwd, binnen de financiële marges van de begroting. De Dorpspartij zegt: ja, investeren in het zwembad, nee tegen extra uitgaven en risico´s die we niet kunnen betalen.

Sterk op de inhoud!
Namens de fractie Dorpspartij,
Bart van Oort