Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Initiatiefvoorstel ‘inwonersinitiatieven laagdrempelige dagbesteding’

De rijksoverheid schrapt en versobert de aanspraak op dagbesteding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Om kwalitatief goede hulp vroegtijdig en dicht bij huis te bieden, maar ook om grip te houden op de financiën, roept de Dorpspartij op om inwonersinitiatieven rondom laagdrempelige dagbesteding te ondersteunen.

Laagdrempelige dagbesteding kenmerkt zich als schakel tussen thuis blijven wonen en een beroep doen op intramurale zorg. Denk bij gebruikers aan uw vader die na het overlijden van uw moeder niet meer buiten de deur komt, uw kind met een lichte beperking of uw echtgenoot die beginnend dementerend is. Allemaal voorbeelden van mensen waarvoor het dagelijks leven niet (meer) vanzelfsprekend is, maar nog geen of in beperkte mate professionele zorg nodig hebben. Het gaat dus niet om mensen die een vorm van dagbesteding ontvangen op basis van een maatwerkvoorziening (professionele hulp).

Initiatieven hierover zijn niet nieuw. In Elsendorp is al dergelijke initiatief in werking en in andere kernen en wijken van Gemert zijn initiatieven in voorbereiding. Het initiatiefvoorstel van de Dorpspartij nodigt inwoners uit om te komen met initiatieven rondom laagdrempelige dagbesteding en ondersteunt hen met een eenmalig startbudget. De invulling is aan u. U weet namelijk zelf wel wat een passende oplossing is en wat u nodig heeft. Dat hoeft de gemeente Gemert-Bakel niet voor u in te vullen. Maatwerk per dorp maken we daarmee mogelijk. Het college van B&W beoordeelt dan per initiatief of u in aanmerking komt voor een bijdrage en wat een redelijke bijdrage is.

De Dorpspartij wil met het voorstel bereiken dat:

1.       Mensen langer thuis kunnen blijven wonen, waarbij ze langer deel kunnen nemen aan het gemeenschapsleven in het dorp;

2.       Lichte ondersteuning en zorg vroegtijdig worden ingezet, waardoor meer gespecialiseerde en duurdere zorg (langer) uit blijft;

3.       Mantelzorgers tijdelijk ontzien worden in de zorg voor hun naaste.

 

Op donderdag 16 oktober 2014 was het initiatiefvoorstel van de Dorpspartij aan de orde in de commissie Sociaal Domein. Hierin hebben wij gemerkt dat alle politieke partijen positief stonden tegenover dit voorstel. Het initiatiefvoorstel komt dan ook als bespreekstuk op de agenda van de raad van 6 november 2014. Daar hopen we op instemming van de fracties in de gemeenteraad, zodat u meteen aan de slag kunt.

Fractie Dorpspartij
Bart van Oort
bart.vanoort@raad-gemert-bakel.nl