Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Ik wil wel cultuur!

Van kunstinstelling naar vrijetijdsinstelling. De bezuiniging van de het provinciebestuur op cultuur is een mispeer van jewelste. Alsof de cultuursector het nog niet moeilijk genoeg had, doet de provincie Brabant er daar de komende jaren nog een schepje bovenop. De cultuursector hangt een structurele bezuiniging van zo’n 25% boven het hoofd. De nieuwe coalitie in Den Bosch schermt dat er nog wat incidentele middelen worden vrijgemaakt deze periode. Maar dat vangt natuurlijk nooit de structurele bezuiniging op. Uitgangspunt is bovendien om subsidierelaties af te bouwen naar het nieuwe normaal. Het lijkt erop dat de provincie cultuur afstoot als kerntaak. Behalve een bezuiniging ook nog een heel slecht signaal aan de andere partners die investeren in kunst en cultuur: de gemeenten en de rijksoverheid.

En juist nu tijdens onze intelligente lockdown is maar eens duidelijk gebleken hoe belangrijk kunst en cultuur voor ons is: daar waar we in onze bewegingsvrijheid werden beperkt ontstonden de mooiste ideeen en initiatieven. Iedereen sloeg aan het tekenen en knutselen en er worden serenades gegeven bij verzorgingshuizen, om maar wat voorbeelden te noemen. Cultuur verrijkt en zorgt voor ontplooiing. Het is heerlijk om een muziekinstrument te bespelen, om te dansen, een beeldhouwwerk te maken. Cultuur versterkt het samen gevoel: brengt ons bij elkaar, tovert emoties op ons gezicht. Het brengt ontroering, verwondering, een schaterlach. Het maakt dat we elkaar zien en tot elkaar kunnen komen in ons verschil.

De aantrekkelijkheid van Brabant voor inwoners en gasten wordt met de bezuiniging op het spel gezet. Juist een regio die zich met een aantrekkelijk cultureel aanbod beter op de kaart wilde zetten. Een gemiste kans. Dichter bij huis ontvangt ons eigen KunstLokaal voor cultuureducatie op scholen landelijke gelden die verdeeld worden door de provincie. Wat gaat dat betekenen? We weten het nu nog niet. Het moge echter duidelijk zijn dat wij zullen laten weten dat wij het volstrekt oneens zijn met deze bezuiniging en vinden dan ook dat deze provinciale dwaling moet worden rechtgezet.

Ook zullen wij ons de komende periode inspannen om kunst en cultuur nog nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda te zetten en van een impuls te voorzien.

Daarom zeggen wij hardop: wij willen wel cultuur!

Namens de fractie Dorpspartij,

Bart van Oort