Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Huisartsentekort Gemert moet opgelost worden

Gedurende zo’n twee jaar hanteren huisartsenpraktijken Palissade en ’t Gasthuis in Gemert een patiëntenstop. Reden is dat ze per huisarts aan het maximale aantal patiënten zitten en er nog niet meer patiënten bij kunnen nemen. Dit zou ten koste gaan van de kwaliteit van de behandeling, vandaar de patiëntenstop. Norm is 2150 patiënten per huisarts, nu zijn er ruim 2400 per huisarts. Daarom worden al praktijkondersteuners en waarnemend huisartsen ingeschakeld.

Daarnaast zou er ook nog een probleem zijn in de vorm van een te krappe huisvesting waardoor er geen extra huisarts bij kan komen. Gevolg is dat sommige (nieuwe) patiënten die in Gemert wonen nu een huisarts hebben buiten de gemeente. Dat zorgt voor lastige situaties. Recent lazen we over een man van in de tachtig die in Mierlo-Hout naar de huisarts moet gaan en daarbij nog een reisprobleem heeft. Het blijkt dat er zo’n 400 Gemertse patiënten om dezelfde reden bij een huisartsenpraktijk in Boekel zitten.

Een mogelijke oplossing die gesuggereerd wordt zou kunnen liggen in een derde huisartsenpraktijk in een nieuw gezondheidscentrum in het nieuwbouwproject Doonheide, waar binnen enkele jaren forse uitbreiding van gezinnen gaat komen. Maar het schijnt een probleem te zijn dat nieuwe huisartsen op zo’n nieuwbouwplek niet de garantie hebben dat ze meteen voldoende patiënten hebben om hun praktijk in het begin draaiende te kunnen houden.

We weten dat er vanuit de gemeente gesprekken zijn geweest met de zorgverzekeraar CZ, die in Gemert-Bakel verantwoordelijk is voor het zorgaanbod en het contracteren van nieuwe huisartsen. Zorgverzekeraars hebben een wettelijke zorgplicht, je betaalt tenslotte ook niet voor niets een (hoge!) zorgpremie. Dit betekent ook dat verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot alle zorg uit het basispakket. Daarvoor moeten zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen of bemiddelen als iemand niet snel genoeg bij een zorgaanbieder terecht kan.

In de Commissie Sociaal Domein hebben we als Dorpspartij hierover vragen gesteld, aangezien we vinden dat hier een oplossing voor moet komen. De gemeente heeft in deze een bemiddelende rol en kan de zorgverzekeraar aanspreken op het voldoen aan de zorgplicht. Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld startende huisartsen in het begin financieel tegemoet komen in de vorm van bepaalde (tijdelijke) regelingen. De wethouder heeft als antwoord op onze vragen gegeven om alles in het werk te stellen om hierover met de zorgaanbieder tot een oplossing te gaan komen.

Als Dorpspartij zullen we dit proces nauwlettend volgen aangezien we vinden dat patiënten hier niet de dupe van moeten worden.

Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck