Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Herontwikkeling van het kasteel komt op stoom

Het kasteel staat aan de wieg van wat Gemert nu is. Het kasteel zit in de genen van de inwoners van Gemert, daarom is het ook logisch dat iedereen ermee begaan is en ook iedereen iets van vindt. Daarbij lopen de meningen en belangen heel vaak niet synchroon. Dat maakt de herontwikkeling van het kasteel ook zo moeilijk. Het is op eieren lopen en vraagt voortdurend om een heroverweging.

Het kasteel is de afgelopen 6 eeuwen geëvolueerd tot wat het nu is en deze evolutie zal blijven doorgaan. Dat is maar goed ook. Het kasteel moet mee in de tijd en daarnaast haar historische waarde behouden. Dus wat De Dorpspartij betreft doorpakken!

Het kasteel was een van de agendapunten op de raadsvergadering van 8 juli jl. Er werden wijzigingen in de kaders voorgesteld rondom het parkeren en bebouwing binnen de ommuurde tuin. Het parkeren zal verdiept op de landerijen komen, zodat zichtvelden niet verstoord worden en het verkeer niet via het centrum loopt.

Vanuit het ruimtelijk oogpunt, daar moet de gemeenteraad de plannen op beoordelen, vindt de Dorpspartij bebouwing binnen de Ommuurde tuin, de bomencarré, het parkeren en de uitbreiding van het poortgebouw géén probleem.

Dat geldt niet voor het bouwen op de driehoek op De Haag. Deze maakt deel uit van de landerijen en is daardoor van cultuurhistorisch belang. Daar hebben we een amendement ingediend om daar niet te bouwen. Deze heeft het niet gehaald. Wij leggen ons nu neer bij dit democratisch besluit.

Het debat spitste zich vooral toe op het ontbreken van de financiële aspecten van het plan. Daar had de Dorpspartij voor de raadsvergadering óók vragen over. Daarom zijn we in gesprek gegaan met dhr. Bas van de Laar van BL Huisvesting. Hij heeft ons meegenomen in het ontwikkelplan van het kasteel en inzicht gegeven in de dilemma’s. Een verhelderend gesprek, waar we voldoende ‘look en feel’ kregen bij de ontwikkeling van het kasteel. We zijn nóg meer overtuigd geraakt van de noodzakelijke herontwikkeling . Overigens heeft de Dorpspartij in het verleden met meer partijen gesproken, zoals de Stichting Schoorswinkel en Omgeving en de Heemkundekring. Wij vinden hoor en wederhoor belangrijk om tot een overwogen oordeel te komen.

De herontwikkeling van het kasteel moet door gaan, dat vindt niet alleen De Dorpspartij maar ook veel inwoners van Gemert-Bakel. Onlangs was ik op een corona-verantwoord feestje en werd  aangesproken op de ontwikkelingen van het kasteel. De mening was éénduidig, als de adviesorganen positief zijn; dan gaan met de banaan.

Mensen willen straks weer wandelen bij het kasteel en gebruik maken van de voorzieningen, daar heeft men iets voor over. Daarom heeft De Dorpspartij een motie ingediend met de vraag aan het college om een incidentele bijdrage te overwegen om het aantrekkelijkheid van het kasteel te vergroten en het kasteelplan te laten slagen. Deze motie is aangenomen.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft voor het plan gestemd, zodat de herontwikkeling door kan gaan.

Namens de fractie Dorpspartij,

Rens de Haas