Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Herontwikkeling centrum Bakel komt eindelijk op gang

Het voorstel tot herontwikkeling van kerkplein en Schoolstraat in Bakel is eindelijk gepresenteerd. Een plan met veel groen en plek voor ontmoeting in het centrum en een plan dat fors ingrijpt op de huidige verkeersstromen. Het is geen eenvoudige opgave geweest om te proberen een juiste balans te vinden tussen vergroening en verkeer. En het moet gezegd worden dat er goede uitgangspunten in het plan zitten om te komen tot meer vergroening en een ontmoetingsplaats in het centrum. De Dorpspartij is blij dat we vooruit kunnen met de herontwikkeling van centrum Bakel. Toch heeft de Dorpspartij nog verbeterpunten, omdat het voorgestelde plan in onze ogen nog beter kan aansluiten op wat onze inwoners willen.

Schoolstraat
De ventweg bij de bloemenhandel en sportschool wordt bij de Schoolstraat getrokken en het huidige fietspad verdwijnt om ruimte te bieden aan een brede middenberm met groen van rotonde tot Van de Poelstraat. De Dorpspartij vraagt zich af of de verkeersveiligheid hiermee gediend is. De hoeveelheid verkeer neemt immers niet af. De keuze voor meer groen gaat hier ten koste van het fietspad. De Dorpspartij zet hier vraagtekens bij.

Van de Poelstraat/Kortestraat
Het voorstel is om de Van de Poelstraat/Kortestraat een voorrangsweg te maken. Vanuit deze wegen krijg je dan voorrang op de Schoolstraat. Gevaar hiervan is dat het verkeer op de rotonde vastloopt en dat de Van de Poelstraat gebruikt gaat worden als sluipweg, want daar heb je dan immers voorrang. Ook zal de Kortestraat meer verkeer te verwerken te krijgen. De Dorpspartij is dus nog niet overtuigd van deze oplossing en gaat hierover in overleg met de wethouder.

Vergroening St. Wilbertsplein
De afsluiting van het plein voor gemotoriseerd verkeer vanuit de Dorpstraat is begrijpelijk om een echt plein te creëren, maar wel zeer ingrijpend. De Dorpspartij staat achter de keuze voor een plein. Tegelijkertijd vragen we ons af of er wel voldoende parkeerplaatsen zijn in het voorstel voor de bestaande voorzieningen aan het plein en de toekomstige ontmoetingsfunctie.

Hier vinden de evenementen plaats, zoals: Oranjefeesten, Streetrock, en de kermis. De Dorpspartij wil deze locatie net als in het voorstel groen maken, maar hier zal dan een slimme oplossing gezocht moeten worden om na evenementen een modderpoel of juist een verdorde zandvlakte te voorkomen. Wij denken bijvoorbeeld aan grasbetontegels als alternatief in combinatie met plantenbakken.

De Dorpspartij is blij dat er een concreet plan ligt en dat we nu stappen voorwaarts kunnen zetten. Maar je kunt slechts een keer een goed plan maken en dat mag een goede discussie waard zijn.