Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Groenstructuur en beleidsplan gemeente Gemert-Bakel

Op 5 februari 2024 is door de gemeenteraad het groenstructuur en beleidsplan vastgesteld.
Dit plan heeft als doel: “het zorgen voor een betere waterbuffering, verbeteren van de biodiversiteit en groene verbindingen”
Tevens zorgt groen ook voor een gezondere leefomgeving door de vermindering van hittestress, verbeteren van luchtkwaliteit en verminderen van geluidsoverlast. Dit heeft ook invloed op de gezondheid van onze inwoners en de beleving van de omgeving. In dit beleidsplan is ook opgenomen de voorgenomen actualisatie van de groene kaart en de groennorm,
die op initiatief van de Dorpspartij in 2018 is vastgesteld. Dit vanwege het belang wat wij toekennen aan voldoende groen voor onze inwoners.

Het is een plan met véél ambities en de Dorpspartij is dan ook blij met dit plan. Maar wij plaatsen meteen een kanttekening.
In het plan zijn een viertal principes en actiepunten opgenomen. Uit het eerste principe(voldoende en duurzaam groen voor iedere inwoner) lichten we er twee actiepunten uit:

  1.  Openbaar groen is direct zichtbaar vanuit de woning!
  2.  Alle inwoners hebben een parkachtige, koele openbare ruimte op loopafstand van hun huis!

In dit plan zijn de regels aangescherpt en volgens dit plan dienen de regels ook gevolgd te worden, maar zoals in het agendapunt “centrumplan Milheeze” in de raadsvergadering van 1 februari 2024 besproken is, wijken we meteen weer af van dit beleidsplan. Namelijk veel bebouwing en weinig groen. Daarnaast hebben Milheeze en de Mortel het minste groen van alle zeven kernen van onze gemeente.

Door de Dorpspartij, CDA en de VVD werd omtrent het centrumplan Milheeze een amendement ingediend, omdat de inwoners van Milheeze in de dorps enquête hebben aangegeven dat er meer groen in het centrum moet komen en het beleidsplan deze wens ook ondersteunt. Namelijk zichtbaar openbaar groen en op loopafstand van hun huis een parkachtige, koele openbare ruimte. We hebben nu een groenstructuur en beleidsplan, wat zoals gezegd, vol zit met ambities. Dit betekent ook dat we zuinig en een goed beheer moeten hebben op bestaand groen. Dit betekent ook dat we daar een actief beleid op moeten voeren. Een boom planten is het ene. Het goed onderhouden is het andere.

Laten we dan ook zorg dragen dat dit beleidsplan gevolgd wordt en ondersteund wordt door een adequaat onderhoudsprogramma.

Namens de fractie van de Dorpspartij,
Stan van Kollenburg
Reageren? Stuur een mailtje!