Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Groen en stenen in balans

In Gemert-Bakel wordt er sinds 2018 op initiatief van de Dorpspartij met de groennorm gewerkt bij de bouw van nieuwe woningen. De groennorm betekent dat er voor iedere nieuw te bouwen woning en/of appartement er 75 m₂ openbaar groen aanwezig moet zijn. Als dit niet mogelijk dan moet er een financiële storting plaatsvinden in het groenfonds, waar dan elders weer groen van gerealiseerd kan worden.

Meer groen bevordert het woongenot van mensen. Woongenot wordt niet alleen bepaald door een woning zelf, maar ook door de woonomgeving waar je woont. Groen nodigt volwassenen en kinderen uit om naar buiten te komen, om elkaar te ontmoeten in het park, om te wandelen en om te spelen. Bomen brengen verkoeling in warme zomers en laten de temperatuur in bebouwd gebied minder snel oplopen.

Groen zorgt voor een snellere afvoer van hemelwater bij hoosbuien en slaat CO₂ op en dat is weer goed voor het klimaat. Bomen en struiken vergroten dus de aantrekkelijkheid van een gebied en dragen bij aan een gezonder verblijfsklimaat en de klimaatdoelstellingen.

In de voorbereiding op de Omgevingsvisie is aan u, onze inwoners, gevraagd wat zij belangrijk vinden voor het binnen- en buitengebied. Uit deze rondgang blijkt duidelijk het belang dat onze inwoners hechten aan een groene woonomgeving. 74% gaf aan dat de directe woonomgeving een positieve of negatieve bijdrage kan leveren over hoe men zich voelt.

Belangrijkste punten die daarbij genoemd werden voor een prettige woonomgeving waren onder andere de aanwezigheid van groen, een goede luchtkwaliteit en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte.

 

De groennorm staat echter onder politieke druk.

Diverse politieke partijen in Gemert-Bakel vinden dat het realiseren van voldoende groen in onze woonwijken te duur is geworden en de bouwkosten te veel opstuwt. Wat hen betreft mag de groennorm worden losgelaten, en mag er best wel minder groen komen in onze woonwijken.

Dat onder andere de prijs van bouwmaterialen, gasloos bouwen en het vullen van de zakken van projectontwikkelaars een veel groter effect op de bouwkosten heeft, vergeet men maar even voor het gemak.

De Dorpspartij heeft zich altijd ingezet voor een groene woonomgeving en zal zich hiervoor blijven hard maken en weet zich hiermee dus gesteund door onze inwoners.

Groen en stenen in balans, daar maken wij ons sterk voor.

Namens de fractie Dorpspartij,

Toon Coopmans

Tel: 0623571357 E-mail: a.coopmans1@chello.nl