Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Geen noodzaak, maar wellicht toch verplaatsing Rooije Hoefsedijk 41

Zoals u weet heeft de gemeenteraad afgelopen zomer unaniem besloten tot een onderzoek naar het varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk 41 in Gemert. Het rapport is opgeleverd en openbaar gemaakt.

Uit het rapport blijkt dat er geen noodzaak is voor verplaatsing van het varkensbedrijf als het gaat om milieu, uitstoot of impact op de omgeving. Het bedrijf voldoet aan de gemeentelijke, provinciale en landelijke normen en randvoorwaarden t.a.v. geur, ammoniak en fijnstof/endotoxinen aldus het rapport. Daarbij stelt het rapport dat een verplaatsing van het bedrijf slechts geringe positieve effecten heeft op de wijk Paashoef.

Eerder al stelde de rechtbank dat de verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding terecht is verstrekt. Wel kan het bedrijf belemmerend werken voor een deel van de ontwikkeling van bedrijventerrein Wolfsveld.

Hoe nu verder?
Bedrijventerrein Wolfsveld zit bijna vol en over enkele jaren vraagt het bedrijfsleven om nieuwe bouwkavels. De omgeving van Rooije Hoefsedijk 41 leent zich perfect om het gebied verder te ontwikkelen voor uitbreiding van het bedrijventerrein en af te ronden met natuur. Tegelijkertijd mag het varkensbedrijf dus uitbreiden, maar loopt het wellicht in de toekomst door zijn ligging toch vast op nieuwe milieueisen en aangescherpte normen voor geur, ammoniak en fijnstof/endotoxinen.

Zou het dan niet beter zijn om met elkaar in overleg te gaan om te bezien of de varkenstak op nr. 41 niet beter elders voortgezet kan worden op een duurzame locatie waar een toekomst voor het bedrijf gegarandeerd is.

De familie van het bedrijf aan de Rooije Hoefsedijk 41 heeft al aangegeven open te staan voor gesprekken voor beëindiging van de varkenstak op deze locatie. Wel wil zij daar blijven wonen en het huidige bedrijf om te vormen tot een akkerbouwbedrijf.

Daarom heeft de Dorpspartij in de gemeenteraadsvergadering van 24 februari besloten om het gebied rond de Rooije Hoefsedijk 41 aan te wijzen als gewenst gebied voor toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein, en de onderhandeling over beëindiging van de varkenstak van het bedrijf op te starten. De Dorpspartij heeft daarbij wel als voorwaarde in de gemeenteraad gesteld dat een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein in Gemert niet ten koste mag gaan van de geplande uitbreidingen van de bedrijventerreinen in Bakel en Milheeze.

Namens de fractie Dorpspartij,

Toon Coopmans