Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Geef de kinderen in Milheeze de (speel) ruimte!

Achter de school ‘de Kastanjelaar’ in Milheeze ligt een mooi omheind speelveldje dat intensief gebruikt wordt door de kinderen in Milheeze. Het college heeft echter plannen om dit veld volledig te bebouwen met woningen.

Mening bewoners belangrijk
Uit een enquete – gehouden door enkele bezorgde ouders- onder de Milluse bewoners is gebleken dat een ruime meerderheid tegen volledige bebouwing van dit speelveld is. De Dorpspartij heeft vorige week nogmaals een bezoek aan het speelveld gebracht en heeft ook met bezorgde ouders gesproken.

Goede balans tussen stenen en groen
De Dorpspartij vindt dat – als er ergens gebouwd gaat worden – er een goede balans moet zijn tussen het aantal stenen en het openbaar groen. Zes woningen plaatsen op deze relatief kleine plek, voldoet daar niet aan. Ook vindt de Dorpspartij de mening van de mensen in Milheeze belangrijk. De uitslag van de gehouden enquete is daarin duidelijk.

Financiën niet doorslaggevend
Alhoewel wij het college wel begrijpen dat het verkopen van dit veldje voor woningbouw geld in het laatje van de gemeente brengt, vinden wij dit financiële argument niet doorslaggevend.
Ook het argument van het college dat de huidige speelplaats van de school al voldoet aan de wettelijke speelnorm en er dus geen extra speelruimte nodig is, delen wij niet.
Immers, de voor- en naschoolse opvang en het continue-rooster waarbij kinderen tussen de middag op school overblijven, maken dat er meer speelruimte nodig is. Niet alleen een plein met speeltoestellen, maar ook een veld waarop gevoetbald, gekorfbald en geravot kan worden. Dat kan dan ook op geen betere plek, dan zo dicht bij de school zelf!

Voldoende andere plekken voor woningbouw
Binnen het centrum van Milheeze zijn er bovendien nog voldoende andere plekken aan te wijzen die geschikter zijn voor woningbouw en in de woonbehoefte van Milheeze kunnen voorzien. Ook plekken die in eigendom van de gemeente zijn. De Dorpspartij vindt dus dat er voldoende argumenten zijn om het speelveldje niet in zijn geheel te bebouwen en vindt dat het speelveldje achter de school behouden moet blijven voor de kinderen.

Dorpspartij: sterk op inhoud!

Fractie Dorpspartij
info@dorpspartij.nl