Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Gaan voor optimaal resultaat casus Rooije Hoefsedijk 41 en ons hele buitengebied

Op dit moment is bij verschillende mensen onrust over een aanvraag van een ondernemer (varkenshouder) aan de Rooije Hoefsedijk 41. In de beeldvorming wordt de suggestie gewekt dat CDA Gemert-Bakel en Dorpspartij de aanvraag ‘er doorheen zouden drukken’. Deze veronderstelling is niet correct. Juist omdat er wilde verhalen de wereld in worden geslingerd, vinden wij het nu van belang om toe te lichten hoe het nu eigenlijk zit en waar we tegenaan lopen.

Hoe zit het nu eigenlijk?
Een varkenshouder heeft bij de gemeente Gemert-Bakel een aanvraag gedaan voor het wijzigen van de genoemde locatie (nieuwe stallen). In heel Nederland is het dagelijkse praktijk dat bij aanvragen voor een omgevingsvergunning het college van B&W de aanvraag beoordeelt en hierop besluit. Net zo goed als dat de raad niet iedere vergunning voor verbouwing of bouw van een woning krijgt voorgelegd. Daar is niks politieks aan. Laat staan dat er sprake is van doordrukken. Er is overigens ook door het college van B&W nog helemaal geen definitief besluit genomen op de aanvraag.

Moeilijkheid
De onrust over de gevolgen voor gezondheid en het milieu, is duidelijk en die begrijpen we. Het punt is wel, dat de aanvraag aan alle wet- en regelgeving lijkt te voldoen. Lijkt, want dit wordt op dit moment nog definitief uitgezocht. Als de aanvraag op alle onderdelen voldoet, dan kan het college van B&W de aanvraag niet zomaar afwijzen. Als zij dit toch doet, dan kan de varkenshouder naar de rechter stappen. De kans is groot dat de varkenshouder dan gelijk krijgt. De varkenshouder kan een schadeclaim indienen tegen de gemeente. Dit kan in meerdere miljoenen euro’s lopen. Bovendien zullen we dan de aanvraag alsnog moeten goedkeuren.

Hiermee willen wij ons niet verschuilen achter regelgeving, maar het is wel één van de zaken waar we mee te maken hebben in deze casus. Het spanningsveld tussen de inwoners die zich zorgen maken om zijn/haar gezondheid en milieu, en aan de andere kant de varkenshouder die zich in de economische markt en door regelgeving gedwongen ziet tot schaalvergroting wordt steeds zichtbaarder. Er zullen veel varkenshouders stoppen met de saneringsregeling, maar er zullen ook varkenshouders zijn die juist investeren in nieuwe stallen en schaalvergroting. Tegelijkertijd maken we ons ook zorgen over gezondheid en een goede leefomgeving van onze inwoners.

Welke mogelijkheden hebben we dan?
Ondertussen blijft het college van B&W in gesprek met de varkenshouder.
De gemeenteraad wordt over de casus op 23 september 2020 bijgepraat. Hopelijk zijn dan de consequenties van alle opties duidelijk in beeld. De gemeenteraad kan daarna besluiten hoe hieraan een vervolg gegeven wordt.

Breder kijken
Dit geval staat natuurlijk niet op zich. Er zijn tal van veehouderijen in de gemeente gevestigd. Wij vinden dan ook, dat er beleid moeten komen om dit soort ontwikkelingen die onrust veroorzaken in de toekomst te voorkomen. Het signaal van de bevolking hierover is glashelder. Wij zullen er alles aan doen om deze casus tot een optimaal resultaat te brengen en om te komen tot een nieuw beleid voor ons buitengebied, zeker in de nabijheid van woongebied.

Tot slot
We hebben ons aan de regelgeving te houden, dus het is makkelijk om te roepen dat je een ontwikkeling zomaar tegen kan houden. Wij doen daar niet aan mee, maar proberen wel een goede uitweg te vinden die recht doet aan de zorgen en belangen van alle partijen. Ook het creëren van een soort ‘wij-zij tegenstelling’ doet geen recht aan het traject zoals dat nu wordt doorlopen. De zorgen nemen we zeer serieus en er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment. Wij zullen dit proces nauwgezet blijven volgen en actie ondernemen waar nodig.

Met vriendelijke groet,

Bart van Oort (fractievoorzitter Dorpspartij)

Stefan Janszen (fractievoorzitter CDA Gemert-Bakel)