Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Extra uren dorpsondersteuners Gemert-Bakel

Gemert-Bakel gaat een aantal van de dertien dorpsondersteuners in de gemeente meer uren geven. De dorpsondersteuners hebben aangegeven, dat ze meer uren nodig hebben om hun taken goed uit te voeren. Dorpsondersteuners helpen inwoners met verschillende soorten zorg- en hulpvragen. De extra 4 uren hiervoor per week gaan nu naar de dorpsondersteuners in Bakel, De Mortel en Elsendorp.
Met de andere collega’s is afgesproken zijn dat zij die extra uren ook krijgen, als blijkt dat ze die nodig hebben. Eerder was in Gemert en Bakel al een verruiming van uren gegeven tot maximaal 24 uur per wijkteam
De Dorpspartij heeft begin dit jaar in het kader van werkbezoeken, gesprekken gehad met de Dorpscoöperatie van Elsendorp en de Zorgwerkgroep van Handel, waar de Dorpsondersteuners ook deel van uit maken. De Dorpsondersteuners zijn belangrijke schakels in de gemeenschap en lossen `zorgvragen’ vaak op een informele wijze op, wat veel kosten bespaart. Zij zijn de voelhorens van de gemeenschap. Zo heeft Elsendorp vorig jaar niet meer dan één WMO-aanvraag gedaan, de andere, ongeveer 180 vragen voor ondersteuning, hebben ze zelf binnen de gemeenschap kunnen oplossen. De dorpsondersteuner is hier in samenspraak met het wijkteam heel actief. De Dorpsondersteuner heeft 8 uren per week voor het uitoefenen voor de functie. In de praktijk werkt ze ongeveer structureel 4 uren meer per week. Naast het direct klantgericht moet er ook voorbereidend werk gedaan worden, dit kost extra tijd. De kern van het gesprek tijdens het werkbezoek was; als iets goed werkt, zeker als het kostenbesparend en klantvriendelijk is, dan zou dit vanuit de gemeente ook beloond moeten worden. Door hierop bij te sturen en de voorwaarden beter te faciliteren. De Dorpspartij heeft dit punt in de commissie Sociaal Domein te berde gebracht en zich hard gemaakt om de vraag vanuit de Dorpsondersteuners te onderzoeken en zo nodig hier actie op te nemen. Het signaal is door gemeente goed opgepakt en dat heeft geresulteerd in uitbreiding van de uren voor bovengenoemde kernen.

Henk van Eck / Rens de Haas Dorpspartij