Na morgen houdt het niet op - Laat je stem horen!

Welkom op de website van de Dorpspartij!

Extra geld voor bestrijding armoede onder kinderen

Wethouder Steeghs (Dorpspartij) presenteerde aan de gemeenteraad het nieuwe armoede- en schuldenbeleid. In het nieuwe beleid wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede onder kinderen en gezinnen. In Gemert-Bakel zijn zo’n 1300 personen, waarvan 400 kinderen die beneden de armoedegrens leven. Zeker bij kinderen heeft dit veel impact op hun leven. Naast minder geld voor boodschappen en kleding, kunnen zij ook niet altijd meedoen aan het verenigingsleven of andere activiteiten. Dat is voor de Dorpspartij ontoelaatbaar. Juist kinderen moeten gelijke kansen krijgen en niet meteen op achterstand gezet worden.

De Dorpspartij staat voor een stevige aanpak van armoede en is daarom ook blij dat het college extra geld beschikbaar heeft gesteld voor bestrijding van armoede onder gezinnen. Hiermee wordt weer een afspraak uit het coalitieakkoord waargemaakt: “structureel extra geld voor armoedebestrijding, waarbij de focus ligt op kinderen en verborgen armoede.”

Zo krijgt stichting Leergeld een extra bijdrage. Zij zorgen dat kinderen over de juiste schoolmiddelen hebben en mee kunnen doen aan sport of muzieklessen. Daarnaast komt er een zogenaamde gezinstoeslag. Hiermee krijgen gezinnen en alleenstaanden met kinderen eerder extra financiële ruimte. We voorkomen dat gezinnen en alleenstaanden met kinderen die vanuit de bijstand weer gaan werken een terugval in inkomen ervaren. Werken moet lonen.

Verborgen armoede
Daarnaast zet wethouder Steeghs in op het signaleren van verborgen armoede. Denk dan aan ouderen met alleen AOW of klein pensioen en daarbij hoge zorgkosten, en agrariërs die gestopt zijn met hun bedrijf of de investeringen voor nieuwe stallen niet kunnen opbrengen. Voor velen is het onderkennen van armoede een schaamte en durven daar niet voor uit te komen.

Om dit te doorbreken, zullen voorzieningen beter zichtbaar worden gemaakt, en worden professionals getraind om armoede te signaleren en mensen te wijzen op de regelingen die er zijn.

De Dorpspartij staat voor een stevige bestrijding van armoede. De komende periode wordt extra ingezet op bestrijding van armoede onder gezinnen en het eerder signaleren van verborgen armoede. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.

Sterk op de inhoud. Namens de fractie Dorpspartij,

Henk van Eck